Φυλλάδιο Προγράμματος (ελληνικά) pdficon

 

Leonardo Da Vinci,Mobility,PLM (2012-1-GR1 LEO 02-09765)

Από 1/1/2013 έως τις 31/5/2014 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΠΙ υλοποίησε το πέμπτο πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo με τίτλο «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή Κινητικότητα Πτυχιούχων με Στόχο την Πρακτική Άσκηση», και κωδικό έργου: 2012-1-GR1-LEO 02-09765.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, 30 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων πραγματοποίησαν περιόδους πρακτικής άσκησης αποκτώντας επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή προς τα αντικείμενα σπουδών τους κάτω από την επίβλεψη έμπειρων στελεχών σε 16 οργανισμούς σε 6 χώρες της Ε.Ε. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Τομεακό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci.

 

Διακρίσεις

 

Στοιχεία προγράμματος

 • Διάρκεια υλοποίησης: 1.1.2013-31.5.2014
 • Οργανισμοί υποδοχής: 16
 • Χώρες Υποδοχής: Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρος, Σλοβακία & Σλοβενία
 • Χρονική Διάρκεια Περιόδων Πρακτικής Άσκησης: 3-6 μήνες
 • Συμμετέχοντες: 30 άνεργοι νέοι πτυχιούχοι του Π.Ι. και άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων
 • Ποσοστό συμμετεχόντων ανά φύλο:
  • Γυναίκες: 60%
  • Άντρες: 40%
 • Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων
  • Προκηρύξεις θέσεων με βάση το επιθυμητό προφίλ εκπαιδευομένων, όπως ορίσθηκε από τους οργανισμούς υποδοχής
  • Συνολικός αριθμός αιτήσεων: 304
 • Αξιολόγηση αιτήσεων:
  • Προεπιλογή: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Τελική Επιλογή: Οργανισμοί υποδοχής
 • Προετοιμασία συμμετεχόντων
  • Οδηγός Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη»
  • 6 Οδηγοί του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για τις χώρες υποδοχής του προγράμματος
  • Υποστήριξη από τους συμμετέχοντες των 4 προηγούμενων προγραμμάτων Leonardo του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
  • Κάλυψη δαπανών προετοιμασίας
 • Χρηματοδοτήσεις/Κάλυψη δαπανών:
  • Υποτροφία για δαπάνες διαβίωσης και ταξιδιωτικά έξοδα ανάλογα με την χώρα υποδοχής και τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (από 1.000 έως 1.400 Ευρώ/μήνα)
  • Κάλυψη δαπανών γλωσσικής, πολιτισμικής και παιδαγωγικής προετοιμασίας, όπως: μαθήματα γλώσσας, αγορά λεξικών, ταξιδιωτικών οδηγών, βιβλίων ιστορίας και πολιτισμού, επίσκεψη μουσείων
  • Ασφαλιστικό συμβόλαιο για γενική αστική ευθύνη και προσωπικό ατύχημα
 • Πιστοποίηση
  • Ευρωπαϊκό Έντυπο Europass Κινητικότητα
  • Βεβαίωση-Συστατική επιστολή από τον οργανισμό υποδοχής
  • Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης Leonardo Da Vinci (στα ελληνικά και αγγλικά) από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
 • Στήριξη για αναζήτηση εργασίας μετά την πρακτική Leonardo:
 • Εργασιακή κατάσταση συμμετεχόντων μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης Leonardo:
  • 9 άτομα βρήκαν εργασία στην Ελλάδα
  • 6 άτομα βρήκαν εργασία στο εξωτερικό
  • 4 άτομα ξεκίνησαν σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο
  • 2 άτομα υπέγραψαν συμβόλαιο εργασίας με τον οργανισμό που πραγματοποίησαν την πρακτική τους σε Ισπανία και Κύπρο
  • 1 άτομο ξεκίνησε νέα έμμισθη πρακτική άσκηση στο εξωτερικό
 • Εφαρμογή οδηγιών του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα

 

Οργανισμοί Υποδοχής

Για την πλήρη λίστα των 16 οργανισμών υποδοχής-διακρατικών εταίρων του προγράμματος, πατήστε ΕΔΩ.

 

Φωτογραφικό Υλικό LdV 2013-2014