ΝΕΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python»
(Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)
Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 27 Νοεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 6 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δημητριάδης Σταύρος, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 6 Νοεμβρίου 2023
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 60 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 20 Νοεμβρίου 2023
4 9 2023 Mikropoulos Python

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).

Σκοπός του προγράμματος:
Το μάθημα μαθαίνει στους εκπαιδευόμενους πώς λειτουργούν οι δομές και εντολές της Python και τους καθοδηγεί στο πώς να λύνουν απλά υπολογιστικά προβλήματα με τη χρήση της. Ξεκινά από τους βασικούς τύπους δεδομένων, την είσοδο πληροφορίας από το πληκτρολόγιο και την εμφάνιση αποτελεσμάτων στην οθόνη, περνά στις δομές επανάληψης και ελέγχου, τη Λίστα και το Λεξικό που είναι οι σημαντικές δομές δεδομένων που έχει η Python, το γράψιμο και την οργάνωση των συναρτήσεων και κλείνει με τη διαχείριση αρχείων, την αποθήκευση σε αυτά των δεδομένων του προγράμματός και τον έλεγχο των απρόσμενων σφαλμάτων που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος Python. Όλα αυτά συνοδεύονται από χαρακτηριστικά παραδείγματα που περιλαμβάνουν από βασικούς αλγόριθμους και δομές δεδομένων (όπως ουρά και στοίβα) μέχρι και το πώς οργανώνονται γεωγραφικά δεδομένα σε δομή που συνδυάζει Λίστες και Λεξικά στην εφαρμογή Google maps.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Στον αρχάριο που θέλει να μάθει τη βασική Python.
• Σε κάθε μαθητή, φοιτητή, εκπαιδευτικό, ερευνητή αλλά και προγραμματιστή που θέλει να γνωρίσει την Python εύκολα και γρήγορα.
• Ειδικότερα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, καθώς το μάθημας προσφέρει ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους μαθητές.

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η ενότητα: Βασικά στοιχεία
1.1. Ονόματα εκφράσεις τελεστές
1.2. Input & print
1.3. Χαρακτηριστικά τύπου & Ακέραιοι.pdf
1.4. Πραγματικοί
1.5. Συμβολοσειρές (str) - Συναρτήσεις len() & type()
1.6. Προβλήματα
2η ενότητα: Έλεγχος ροής προγράμματος
2.1. Έλεγχος με if
2.2. Φωλιασμένες if και elif
2.3. Παραδείγματα με if
2.4. Λογικοί τελεστές
2.5A. Επανάληψη με while
2.5B. Παραδείγματα με while
2.6A. Επανάληψη με for..range
2.6B. Παραδείγματα με for..range
2.7. Προβλήματα
3η ενότητα: Λίστα
3.1. Λίστες Ακολουθία και Δεικτοδότηση
3.2. Πώς κατασκευάζω μια λίστα;
3.3. Λίστες και επανάληψη for
3.4. Τελεστές και Τομές Λίστας.
3.5. Προβλήματα
4η ενότητα: Λεξικά
4.1. Λεξικά στην Python
4.2. Πώς κατασκευάζω Λεξικό; Λεξικό στην εντολή for και ο τελεστής in
4.3. Σύνθετες δομές με Λίστες και Λεξικά
4.4. Προβλήματα
5η ενότητα: Συναρτήσεις
5.1 Συναρτήσεις στην Python
5.2 Πέρασμα ορισμάτων
5.3 Απροσδιόριστο πλήθος παραμέτρων
5.4 Εμβέλεια
5.5 Προβλήματα με Συναρτήσεις
5.6 Γεννήτορες (Generators)
5.7 Προβλήματα με Γεννήτορες
5.8 Συναρτήσεις και Μέθοδοι
5.9 Προβλήματα με Συναρτήσεις και Μεθόδους
6η ενότητα: Αρχεία
6.1 Αρχεία κειμένου και with open
6.2 Διάβασμα δεδομένων από αρχείο
6.3 Προσθήκη δεδομένων και ο τρόπος ‘a’
6.4 Διατήρηση δεδομένων με pickle και json
6.5 Διαχείριση εξαιρέσεων και try-except
6.6 Προβλήματα με χρήση αρχείων

Διδάσκων: Δημητριάδης Σταύρος, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Δωρεάν παρακολούθηση: Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum. Με τη δωρεάν παρακολούθηση αξιολογούνται οι ερωτήσεις εμβάθυνσης (quiz)· δεν αξιολογούνται οι σύντομες εργασίες (mini-project). Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται μόνο σε όσους αιτούνται για απόκτηση Πιστοποιητικού.
Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της 5ης εβδομάδας του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2023.

Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Prog1+2023_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

Βίντεο προώθησης: https://www.youtube.com/watch?v=axq61x_Ujuc