ΝΕΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη»
(Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 20 Νοεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 5 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 23 Οκτωβρίου 2023
• Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης της 1ης διδακτικής ενότητας
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 80 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 23 Οκτωβρίου 2023
5 9 2023 Skalkos poster

Σκοπός του προγράμματος:
Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα. Για λόγους πλήρους κατανόησης του θέματος, αφενός παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (business plan – Β.Ρ.) της πλέον επιτυχημένης νεοφυούς ελληνικής επιχείρησης και αφετέρου παρουσιάζεται το πλαίσιο για την συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο του δικού του Β.Ρ. εφόσον το επιθυμεί.

Ενότητες μαθήματος
1η ενότητα: Η έννοια του Business
• Εισαγωγή
• Η επιχείρηση ως Οικονομική Μονάδα
• Η επιχείρηση ως Σύστημα
• Management (επιχειρήσεων) - Ορισμός
• Management (επιχειρήσεων) - Βασικές λειτουργίες
• Ο Προγραμματισμός και η Λειτουργία της επιχείρησης
2η ενότητα: Η έννοια του Planning
• Προσδιορίζοντας την έννοια του Planning
• Παράδειγμα (planning) - Προγραμματισμός διημέρου
• Παράδειγμα (planning) - Προγραμματισμός
3η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 1-5)
• Εξώφυλλο
• Πίνακας περιεχομένων
• Περίληψη
• Περιγραφή της επιχείρησης και Όραμα
• Ορισμός της αγοράς
4η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 6-10)
• Περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών
• Οργάνωση και Διοίκηση
• Marketing και στρατηγική πωλήσεων
• Οικονομική διαχείριση
• Υπόμνημα
• SWOT Ανάλυση
5η ενότητα: Case study: Viva Wallet
• Εισαγωγή
• Πίνακας περιεχομένων
• Περίληψη
• Περιγραφή της επιχείρησης και όραμα
• Ορισμός της αγοράς
• Οργάνωση και Διοίκηση
• Marketing και στρατηγική πωλήσεων
• Οικονομική διαχείριση
• Υπόμνημα

Διδάσκων
Δημήτριος Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε ποιους απευθύνεται
• Σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της.
• Σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση.
• Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.
• Σε Συνεργάτες επιχειρήσεων.
• Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.
• Σε φοιτητές σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και τη σημασία του Β.Ρ. ως την βάση για την επιτυχία κάθε προγραμματισμού στο μέλλον.
• Να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας και προσφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Να κατανοήσουν την εξαιρετική σημασία του Β.Ρ., ως το πρώτο βήμα για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και ενασχόληση.
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία νεοσύστατη επιχείρηση (σε οποιονδήποτε κλάδο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών).
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία υφιστάμενη επιχείρηση που αναπτύσσεται και προγραμματίζει σωστά το μέλλον της.
• Να κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα εάν υπάρχει πάθος, σοβαρότητα και σωστός προγραμματισμός βασισμένος σε ένα ρεαλιστικό Β.Ρ.

Οδηγός Σπουδών
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+BusinessPlan+2023_T3/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

Promo video: https://youtu.be/aLTUIz364G0α