• Καλή Πρακτική

  Καλή Πρακτική

  Το πρόγραμμα Leonardo του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΠΙ με τίτλο «Εργασιακή εμπειρία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας» (2010-2012) διακρίθηκε από το Ι.Κ.Υ. (Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης) ως Παράδειγμα Καλής Πρακτικής (Good Practice).
 • Βράβευση

  Βράβευση

  Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΠΙ βραβεύτηκε από το Ι.Κ.Υ. για τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας Leonardo Da Vinci. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε τελετή απονομής στο πλαίσιο συνεδρίου του Ι.Κ.Υ. με τίτλο «Leonardo Da Vinci: Προωθώντας μία κοινωνία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας» (Αθήνα, 30/11/2012)
 • Διάκριση

  Διάκριση

  Το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή κινητικότητα Πτυχιούχων με στόχο την πρακτική άσκηση» (2013-2014) συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στο συνέδριο της Κομισιόν με τίτλο "European Monitoring Conference–Work Based Learning and Apprenticeships", που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2014.
 • 1
 • 2
 • 3

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε με τη σημερινή του μορφή τον Ιανουάριο του 2018 (ΦΕΚ Β4/5-1-2018) σε εφαρμογή του Νόμου 4485/2017*.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί τη μονάδα που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης (πλην των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει, επίσης, ως σκοπό την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές και προσωπικό) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο νέος Νόμος για τα ΑΕΙ (Νόμος 4957/2022, Κεφάλαιο ΙΒ’) διευρύνει περαιτέρω το πεδίο δράσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εντάσσοντας στην αρμοδιότητά του και νέες δράσεις, όπως δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, χειμερινά και θερινά σχολεία, επιμόρφωση προσωπικού φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

* Σημείωση: Από το 1994 με Απόφαση Συγκλήτου και μέχρι την ψήφιση του Ν. 4485/2017, λειτουργούσε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δομή με την επωνυμία Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (πρώην Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης), η οποία υλοποιούσε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και προγράμματα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό για φοιτητές και πτυχιούχους μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci. Σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, τον Δεκέμβριο του 2017 καταργήθηκε η δομή με την επωνυμία Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β 4683, 29-12-2017), και τον Ιανουάριο του 2018 ιδρύθηκε η δομή στην σημερινή της μορφή με την επωνυμία Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β4/5-1-2018).

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στεγάζεται στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος», που ιδρύθηκε με την χορηγία του ομώνυμου Κοινωφελούς Ιδρύματος, με σκοπό την ενίσχυση της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους τομείς της ελληνικής παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.είναι ο Καθηγητής, κ. Ξενοφών Μπήτσικας Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Διευθυντής Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι ο κ. Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής Παιδαγωγικoύ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Μπορείτε να δείτε το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αριθμ. Συνεδρίασης 38/Ημερ. 11-12-2023, θέμα 3.2), πατώντας ΕΔΩ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μπορείτε να δείτε την εγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αριθμ. Συνεδρίασης 38/Ημερ. 11-12-2023, θέμα 3.1), πατώντας ΕΔΩ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λειτουργεί με βάση τον KANONIΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στο ΦΕΚ Β 2267/06-04-2023.
Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό πατώντας ΕΔΩ

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα προγράμματα επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποιούνται με βάση τον εγκεκριμένο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΠΟΥΔΩΝ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αριθμ. Συνεδρίασης 38/Ημερ. 11-12-2023, θέμα 3.3).
Μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό Σπουδών, πατώντας ΕΔΩ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ & ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον εγκεκριμένο Κανονισμό Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Εκπαιδευόμενων (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αριθμ. Συνεδρίασης 38/Ημερ. 11-12-2023, θέμα 3.4) , πατώντας ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 Τα αιτήματα για υλοποίηση προγράμματος κατατίθενται υπογεγραμμένα από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με email (kedivim@uoi.gr). Αρμόδιο όργανο για την έγκριση ενός προγράμματος είναι το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Η υποβολή αιτήματος πραγματοποιείται με βάση εγκεκριμένο έντυπο-έγγραφο. Μπορείτε να κατεβάσετε το ΕΓΓΡΑΦΟ Υποβολής Αιτήματος (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αριθμ. Συνεδρίασης 38/Ημερ. 11-12-2023, θέμα 3.9)

σε μορφή PDF πατώντας ΕΔΩ
και σε μορφή word πατώντας ΕΔΩ


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Η οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.παγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το 2012 το ΚΕΔΙΒΙΜ βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το 2015 η δράση του εντάχθηκε στην Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα τού ΚΕΔΙΒΙΜ έχουν διακριθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής (good practice) τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.