ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
ΦΟΙΤΗΤΩΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ επιμορφωτικά σεμινάρια
(Μάιος 2023)

1. «Σύνδεση Σπουδών με Αγορά Εργασίας και Κοινωνία» (29-5-2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, 11:00-14:00.
2. «Τρόποι Αναβάθμισης Ποιότητας Εκπαίδευσης» (30-5-2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τρίτη 30 Μαΐου 2023, 15:00-18:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):
Προπτυχιακοί Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η πρόσκληση δεν απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν ένα ή και τα δύο σεμινάρια.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, ώρα 13.00 μ.μ. στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 ώρα 13:00 μ.μ.:
Σημείωση: Η συμμετοχή των φοιτητών θα βασιστεί στη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης αίτησης (μέγιστος αριθμός θέσεων ανά σεμινάριο: 300 άτομα).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 


ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσής του (ΦΕΚ Β4, 5-1-2018, Αριθμ. 229722/Ζ1, άρθρο 2), ένας από τους σκοπούς τού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη προσωπικού και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η οργάνωση των δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θεσμοθετείται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΦΕΚ Β 3335/10-8-2020), και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 με τίτλο «Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης φοιτητών μπορούν να προσφέρονται είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως/διαδικτυακά μαθήματα είτε με μεικτή διδασκαλία (συνδυασμός διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Οι δράσεις παρέχονται δωρεάν, και περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα υγείας, ασφάλειας και «ευ ζην» των φοιτητών, καθώς και σε θέματα που συνεπικουρούν στην ακαδημαϊκή και ευρύτερη ανάπτυξη των φοιτητών. Ενδεικτικά θέματα:
• Θέματα υγείας, ασφάλειας και "ευ ζην": Πρώτες βοήθειες, Πυροπροστασία – Προστασία από σεισμούς, Εργονομία στον χώρο μελέτης – εργασίας, Διαχείριση άγχους.
• Δεξιότητες πληροφορικής: Συνεργατικά εργαλεία – Συνεργασία/εργασία από απόσταση, PowerPoint για πραγματοποίηση παρουσίασης με ακαδημαϊκό περιεχόμενο.
• Ξένες γλώσσες: Παρουσίαση Π.Ι./Τμήματος/Τομέα/Εργαστηρίου στα αγγλικά (π.χ. προετοιμασία για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας ή συνέδρια).

Οι δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των φοιτητών περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους:
Α. Επιμορφωτικά Σεμινάρια σε συνεργασία με Τμήματα ή Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε αντικείμενα της ειδικότητάς τους.
Β. Επιμορφωτικά Σεμινάρια με εσωτερικούς επιμορφωτές/εισηγητές-μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου, που παρέχουν εθελοντικά αμισθί εκπαίδευση σε αντικείμενα της ειδικότητας και επαγγελματικής τους εμπειρίας.
Γ. Επιμορφωτικά Σεμινάρια σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και υπηρεσίες (όπως Νοσοκομεία, Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας κ. ά.), που παρέχουν δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, μετά από σχετικά αιτήματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Π.Ι. (2015- )

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η οργάνωση και υλοποίηση δωρεάν δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έμφαση σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Μέχρι σήμερα το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει υλοποιήσει δια ζώσης 11 δωρεάν σεμινάρια, στο πλαίσιο των οποίων 591 φοιτητές του Πανεπιστημίου εκπαιδεύτηκαν στην παροχή πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ και στην διαχείριση σεισμικού κινδύνου.
Συγκεκριμένα, από το 2015 έχουν υλοποιηθεί 10 σεμινάρια πρώτων βοηθειών με τίτλο «Εκπαίδευση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ», σε συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) και την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών (ΕΕΔΕΠ). Η εκπαίδευση περιλάμβανε εισήγηση σε ολομέλεια και πρακτική εξάσκηση σε μικρές ομάδες. Η συγκεκριμένη δράση τελούσε υπό την επιστημονική εποπτεία του Δρ. Αθανάσιου Κιτσάκου, Διευθυντή ΕΣΥ ΜΕΘ ΠΓΝΙ και Προέδρου της ΕΕΔΕΠ, με την αμισθί συμμετοχή πιστοποιημένων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) εκπαιδευτών. Στις δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των φοιτητών σε θέματα πρώτων βοηθειών έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα συνολικά 382 φοιτητές από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
Το 2019 υλοποιήθηκε σεμινάριο σε ένα ακόμη θέμα που άπτεται της υγείας και ασφάλειας των φοιτητών, την διαχείριση σεισμικού κινδύνου. Το σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες» υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) μετά από σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει ο κ. Μικρόπουλος, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΤΔΕ. Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Δρ. Ασημίνα Κούρου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης-Ενημέρωσης του Ο.Α.Σ.Π.. Στην συγκεκριμένη δράση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης συμμετείχαν συνολικά 209 φοιτητές από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.