Από το 2003 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση των δράσεών του και στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη διεθνή αγορά εργασίας δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci (LdV). Συγκεκριμένα έχει συντονίσει την υλοποίηση 5 προγραμμάτων κινητικότητας, στα οποία συμμετείχαν 94 άτομα ολοκληρώνοντας επιτυχώς περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας από 2 έως 6 μήνες σε 40 οργανισμούς υποδοχής σε 13 χώρες της Ε.Ε.

 

 

Φυλλάδιο Leonardo Da Vinci
2013-2014 (ελληνικά) pdficon
Φυλλάδιο Leonardo Da Vinci
2010-2012 (ελληνικά) pdficon
Φυλλάδιο Leonardo Da Vinci
2003-2005 (ελληνικά) pdficon

 

Δείτε την αφίσα για τα 11 χρόνια Leonardo στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Κατεβάστε την αφίσα προς εκτύπωση pdficon

 

Διακρίσεις

 

Παρακάτω παρατίθεται λίστα των προγραμμάτων κινητικότητας Leonardo του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης:

Ε) Τίτλος έργου: «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή κινητικότητα Πτυχιούχων με στόχο την πρακτική άσκηση», Κωδικός έργου: 2012-1-GR1-LEO 02-09765

 • Χρονική διάρκεια: 1/1/2013-31/5/2014
 • Συμμετέχοντες: 30 Άνεργοι Πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
 • Οργανισμοί υποδοχής: 16 (μικρο-μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικοί φορείς & ένα νοσοκομείο)
 • Χώρες υποδοχής: 6 (Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρο, Σλοβακία & Σλοβενία)
 • Διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης: 10 3μηνες περίοδοι, 19 4μηνες περίοδοι, και 1 6μηνη περίοδος.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα με τίτλο «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή κινητικότητα Πτυχιούχων με στόχο την πρακτική άσκηση»,πατήστε ΕΔΩ.

 

Δ) Τίτλος έργου: «Εργασιακή εμπειρία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας», Κωδικός έργου: 2010-1-GR1-LEO02-03966

 • Χρονική διάρκεια: 8/11/2010-31/5/2012
 • Συμμετέχοντες: 28 πτυχιούχοι (21 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 7 πτυχιούχοι άλλων ελληνικών ΑΕΙ)
 • Οργανισμοί υποδοχής: 19 οργανισμοί (ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής, νοσοκομείο, ομοσπονδία)
 • Χώρες υποδοχής: 11 (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία)
 • Διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης: 14 3μηνες περίοδοι, 4 4μηνες περίοδοι, 5 5μηνες περίοδοι, 5 6μηνες περίοδοι.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα με τίτλο «Εργασιακή εμπειρία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας»,πατήστε ΕΔΩ.

 

Γ) Τίτλος έργου: «Ευρωπαϊκές επαγγελματικές ευκαιρίες: Ζώντας, Μαθαίνοντας και δουλεύοντας στην Ευρώπη», Κωδικός έργου: LLP-LDV/PLM/2007/EL/80

 • Χρονική διάρκεια: 9/12/2008-30/4/2009
 • Συμμετέχοντες: 5 άτομα (3 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2 πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ)
 • Οργανισμοί υποδοχής: 2 οργανισμοί (ερευνητικό κέντρο και εταιρία)
 • Χώρες υποδοχής: 2 (Δανία και Κύπρος)
 • Διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης: 5 3μηνες περίοδοι

 

Β) Τίτλος έργου: "Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Ευκαιρίες: Ζώντας, Μαθαίνοντας και Δουλεύοντας στην Ευρώπη", Κωδικός έργου: EL/2006/PL/104

 • Χρονική Διάρκεια: 2/11/2006-30/9/2008
 • Συμμετέχοντες: 11 άτομα (2 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 9 πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ)
 • Οργανισμοί υποδοχής: 6 οργανισμοί (πανεπιστήμια, νοσοκομείο, ερευνητικό κέντρο, βιβλιοθήκη)
 • Χώρες υποδοχής: 5 (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Κύπρος)
 • Διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης: 3 2μηνες περίοδοι, 4 3μηνες, 1 4μηνη και 3 6μηνες.

 

Α) Τίτλος έργου: "Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας για Φοιτητές Πανεπιστημίου", Κωδικός έργου: EL/2003/PL/120

 • Χρονική διάρκεια: 1/10/2003-31/12/2004
 • Συμμετέχοντες: 20 φοιτητές (11 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 6 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 3 προπτυχιακοί φοιτητές του ΑΤΕΙ Ηπείρου)
 • Οργανισμοί υποδοχής: 8 οργανισμοί (εταιρίες, ομοσπονδίες, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικός οργανισμός)
 • Χώρες υποδοχής: 4 (Αυστρία, Δανία, Ισπανία και Κύπρος).
 • Διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης: 5 3μηνες περίοδοι, 11 4μηνες και 4 6μηνες.

 

Οργανισμοί υποδοχής

Στο πλαίσιο των 5 προγραμμάτων κινητικότητας Leonardo Da Vinci (2003-2014), το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης έχει συνεργαστεί με 40 οργανισμούς σε 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία. Για την πλήρη λίστα των οργανισμών υποδοχής-διακρατικών εταίρων, πατήστε ΕΔΩ.