Εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα

Από το 2014 το ΚΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης σε μία ευρεία γκάμα αντικειμένων που σχετίζονται με επιστήμες υγείας, οικονομικά, διοίκηση, πληροφορική, στατιστική, παιδαγωγικές επιστήμες και τέχνες.

 • Αριθμός τίτλων προγραμμάτων που έχουν προσφερθεί: 47
 • Αριθμός εκπαιδευόμενων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και έχουν λάβει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης: 5.484

  Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2017 μέχρι σήμερα μέρος των προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και συγκεκριμένα τα προγράμματα με τίτλο "Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" (MOOCs) του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχουν προσφερθεί δωρεάν σε 19.891 εκπαιδευόμενους.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προγραμμάτων εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σε όλα τα προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφαρμόζεται οριζόντια ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προγραμμάτων εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αρ. Συνεδρίας 17/Ημερ. 05-02-2021, Θέμα 3).


Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ΤΡΕΧΟΝΤΑ προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διαβάστε περισσότερα


Δια ζώσης πρόγραμμα «Επιμόρφωση νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Άρτας»

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Ζουμπούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κατόπιν αιτήματος του Μουσικού Σχολείου Άρτας για παροχή επιμόρφωσης στους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς του, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών συγκρότησε ένα πρόγραμμα 6 σεμιναρίων, τα οποία πραγματεύονται μουσικολογικά ζητήματα για τα οποία η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την μουσική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται άπαξ από την 1 Απριλίου έως την 3η Ιουνίου 2022. Τα σεμινάρια προσφέρονται από τα στελέχη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, είναι διαδραστικά και λαμβάνουν χώρα διά ζώσης στους χώρους του, το δε περιεχόμενο διαρθρώνεται ως ακολούθως:

Μουσική σημειογραφία με το MuseScore
Παρουσιάζεται ένα ειδικό λογισμικό μουσικής και αναλύονται όλες οι δυνατότητές του με παράλληλη εξάσκηση. Το λογισμικό είναι ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα και, καλύπτει ανάγκες στο πεδίο της μουσικής σημειογραφίας, καταγραφής και ανάλυσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά των εμπορικών λογισμικών Finale και Sibelius.

Μελωδική πολυτροπικότητα στον ελλαδικό χώρο
Παρουσιάζεται η ιστορία και εξέλιξη της τροπικότητας της μελωδίας στις παραδόσεις του ελλαδικού χώρου και της Ανατολικής Μεσογείου και αναλύεται η πολυδιαστηματική και πολυτροπική δομή της. Γίνεται εφαρμογή των βασικών μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης σε συγκεκριμένα μουσικά παραδείγματα από προφορικές παραδόσεις.

Το πολύπτυχο του «έντεχνου» ελληνικού τραγουδιού
Παρουσιάζεται το ιστορικό της γένεσης του «έντεχνου», Χατζιδάκις, Θεοδωράκης και μεταγενέστεροι λαϊκότροποι συνθέτες. Επισκοπείται το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τις σχετικές ιδεολογικές αναμετρήσεις γύρω από το ζήτημα της παράδοσης (αστικής και δημοτικής).

Νεοελληνική μουσική δημιουργία
Παρουσιάζεται η ιστορία, η πορεία και εξέλιξη της λόγιας νεοελληνικής μουσικής. Γίνεται ανασκόπηση των κυριότερων ρευμάτων που αναπτύχθηκαν με βάση τις ιδεολογίες και τις αισθητικές στο χώρο και το χρόνο. Έμφαση δίνεται στα λιγότερο γνωστά πρόσωπα και έργα, με βάση τις νεότερες εξελίξεις της αρχειακής έρευνας.

Μουσικό MOOC (Massive Open Online Course) μέσα από μια διαδραστική βάση δεδομένων
Η πρωτότυπη διαδραστική πλατφόρμα Redu, που έχει συγκροτηθεί από το μέλος ΕΔΙΠ Δημήτρη Μυστακίδη, δίνει πρόσβαση σε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την αστική λαϊκή μουσική, μέσα από ήχο, μουσικό κείμενο και βίντεο, που προσφέρουν προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία για λειτουργική ακρόαση, μελέτη και ανάλυση, μορφολογική και τροπική. Παρέχει επίσης όλες τις δυνατότητες αναπαραγωγής ενός DAW.

Ιστορία της ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης - Θεωρία και πράξη στα Μουσικά σχολεία
Παρουσιάζεται και αναλύεται το ιστορικό εξέλιξης της ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης, τα σχολικά προγράμματα και η θέση του γνωστικού αντικειμένου «Μουσική» σε αυτά ανά εποχή, με ανάλυση των βασικών ιδεολογικών προσεγγίσεων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τρόπο με τον οποίο η μουσική θεωρία και πράξη διαδρούν στο πλαίσιο των Μουσικών σχολείων.


Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης για Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσής του (ΦΕΚ Β4, 5-1-2018, Αριθμ. 229722/Ζ1, άρθρο 2), ένας από τους σκοπούς τού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη προσωπικού και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η οργάνωση των δράσεων θεσμοθετείται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΦΕΚ Β 3335/10-8-2020), και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 με τίτλο «Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/επιμόρφωσης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων . 

 • Η δράση ξεκίνησε το 2015 μετά από πρωτοβουλία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 • Απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Είναι δωρεάν
 • Πραγματοοποιείται σε συνεργασία με δημόσιους φορείς (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κ.α.)
 • Μέχρι το 2022 οι δράσεις αφορούσαν σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 • Σύντομα θα εισαχθούν και νέα αντικείμενα που αποσκοπούν στην προσωπική, ακαδημαϊκή και ευρύτερη ανάπτυξη των φοιτητών
 • Συνολικός αριθμός φοιτητών που έχουν συμμετάσχει: 733

Διαβάστε περισσότερα


Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης για τα μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσής του (ΦΕΚ Β4, 5-1-2018, Αριθμ. 229722/Ζ1, άρθρο 2), ένας από τους σκοπούς τού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη προσωπικού και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η οργάνωση των δράσεων θεσμοθετείται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΦΕΚ Β 3335/10-8-2020), και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 με τίτλο «Δράσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Από το 2014 το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχεδιάζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 • Η δράση ξεκίνησε το 2015 μετά από πρωτοβουλία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 • Απευθύνεται σε όλα τα μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Είναι δωρεάν
 • Πραγματοοποιείται σε συνεργασία με δημόσιους φορείς (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κ.α.) και εσωτερικούς επιμορφωτές.
 • Θεματικές: υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, δεξιότητες πληροφορικής, θέματα διοίκησης και management, ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Συνολικές ώρες επιμόρφωσης που έχουν πραγματοποιηθεί: 426
 • Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων: 817 μέλη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα