Νέο Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με έναρξη Ιούνιο 2024
«Κλασικά γράμματα για παιδιά και εφήβους
με την αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών εφαρμογών από εκπαιδευτικούς και γονείς»

Τον Ιούνιο του 2024 ξεκινά από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το παρακάτω νέο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο:

«Κλασικά γράμματα για παιδιά και εφήβους με την αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών εφαρμογών από εκπαιδευτικούς και γονείς»
(Ιούνιος - Αύγουστος  2024)

 • Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Ιωάννης Φύκαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ωρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS).
 • Έναρξη εκπαίδευσης: 24 Ιουνίου 2024
 • Λήξη εκπαίδευσης: 5 Αυγούστου 2024
 • Διάρκεια: 6 εβδομάδες
 • Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
 • Έναρξη εγγραφών: 10 Ιουνίου 2024
 • Λήξη εγγραφών: 15 Ιουλίου 2024
 • Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ (€)
 • Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης

 Flyer Fykaris 5 6 2024 small

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το νέο Πρρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Κλασικά γράμματα για παιδιά και εφήβους με την αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών εφαρμογών από εκπαιδευτικούς και γονείς». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).

Σκοπός του προγράμματος:
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση διδασκόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και όσων γονέων θέλουν να διευρύνουν τον τρόπο σκέψης των παιδιών τους, αλλά και κάθε άλλου/ης ενδιαφερόμενου/ης επί των Κλασικών γραμμάτων και τη διδασκαλία τους σε παιδιά και εφήβους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

 • Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Σε γονείς, αλλά και σε κάθε άλλον/η ενδιαφερόμενο/η επί των Κλασικών γραμμάτων και τη διδασκαλία τους.
 • Σε φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω.

 

Διδακτικές Ενότητες
1η ενότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτική μεθοδολογία
2η ενότητα: Διδασκαλία στη θεωρία και την πράξη
3η ενότητα: Πρόγραμμα Σπουδών για το γνωσιακό περιεχόμενο των Κλασικών γραμμάτων και οι πολιτικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις του
4η ενότητα: Φιλολογική και παιδαγωγική προσέγγιση θεμάτων αρχαιογνωσίας και Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
5η ενότητα: Λατινική Φιλολογία, Λατινική Γλώσσα, Λατινική Λογοτεχνία, Ρωμαϊκός Κόσμος
6η ενότητα: Διδακτική προσέγγιση της Τραγωδίας και των Ομηρικών Επών 

Διδάσκοντες:
Ιωάννης Φύκαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία». (ΕΥ)
Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία".
Ανθοφύλη Καλλέργη, Διδάκτορας Λατινικής Φιλολογίας και Μεταδιδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο: “Λατινική Φιλολογία”.
Βασίλειος Ζαγκότας, Διδάκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας και Μεταδιδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο: “Διδακτική Μεθοδολογία και αρχών Διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων”.

 Δωρεάν παρακολούθηση: Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.

 Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 5 Αυγούστου 2024.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών:
https://drive.google.com/file/d/16b1Db9rAxVIC3qRf7h66AN8pfsUH5ZfN/view?usp=sharing

Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+ClassicalEdu+2024_T1/about

 


Νέο Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
«Σχολική Βία - Εκφοβισμός και Σχολική Διαμεσολάβηση»
από το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έναρξη τον Ιούνιο 2024

Τον Ιούνιο του 2024 ξεκινά από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το παρακάτω νέο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο:

«Σχολική Βία - Εκφοβισμός και Σχολική Διαμεσολάβηση»
(Ιούνιος 2024 -Μάρτιος 2025)

 • Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Θεόδωρος Θάνος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Έναρξη προγράμματος: 01/06/2024
 • Λήξη προγράμματος: 31/03/2025
 • Ώρες επιμόρφωσης: 540 (21,6 ECTS)
 • Διάρκεια: 9 μήνες
 • Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση
 • Έναρξη εγγραφών: 14/05/2024
 • Λήξη εγγραφών: 27/05/2024
 • Κόστος συμμετοχής: 240 Ευρώ με δυνατότητα καταβολής σε 3 δόσεις
 • ΕΚΠΤΩΣΗ 25% (180€) με προπληρωμή
 • Προϋπόθεση συμμετοχής: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου σπουδών

 

Flyer 13 5 2024 smaller

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: «Σχολική Βία - Εκφοβισμός και Σχολική Διαμεσολάβηση». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μία πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).

Σκοπός του προγράμματος
Το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης αποσκοπεί να καλύψει ένα κενό σε θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού και σχολικής διαμεσολάβησης που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, παρά μόνο σε ελάχιστα.

Επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος

 • Διάκριση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού
 • Κατανόηση και ερμηνεία φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού
 • Αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού
 • Επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο
 • Η αναγνώριση της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής πρακτικής ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στο σχολείο
 • Εκπαίδευση μαθητών στη σχολική διαμεσολάβηση
 • Εφαρμογή της διαμεσολάβησης στο σχολείο
 • Αντιμετώπιση δυσκολιών στην εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης
 • Αξιοποίηση του διαλόγου και της συζήτησης ως βάση για την επίλυση των διαφορών στο σχολείο
 • Κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης των μαθητών

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς και άλλους ενδιαφερομένους

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η Ενότητα: Εννοιολογική οριοθέτηση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, μορφές
2η Ενότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού
3η Ενότητα: Τα χαρακτηριστικά του «θύτη» και του «θύματος»
4η Ενότητα: Παράγοντες σχολικής βίας και εκφοβισμού
5η Ενότητα: Ο ρόλος του σχολείου στην εκδήλωση βίας και εκφοβισμού από τους μαθητές
6η Ενότητα: Επιπτώσεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στους μαθητές και στη σχολική κοινότητα
7η Ενότητα: Τρόποι αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού
8η Ενότητα: Σχολική διαμεσολάβηση και διαμεσολάβηση-επανορθωτική δικαιοσύνη
9η Ενότητα: Σχολική διαμεσολάβηση: ορισμός, αρχές, στόχοι και στάδια εφαρμογής της διαμεσολάβησης στο σχολείο
10η Ενότητα: Εκπαίδευση των μαθητών στη διαμεσολάβηση και αξιολόγηση
11η Ενότητα: Εφαρμογή και αξιολόγηση της σχολικής διαμεσολάβησης
12η Ενότητα: Ανακεφαλαίωση

Διδάσκοντες
Θεόδωρος Θάνος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ηλίας Κουρκούτας, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Στράτος Γεωργούλας, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Νίκος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ
Απόστολος Κατσικάς, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αντώνιος Τσατσάκης, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παρασκευή Μπουκουβάλα, ΕΔΙΠ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό σπουδών:
https://drive.google.com/file/d/1yIVLh7oaH-USHisT6kJlpO80JSfoNxXa/view?usp=sharing

Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας:
https://bullying-schoolmediation.gr/

 


14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης
από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έναρξη
ΑΠΡΙΛΙΟ & ΜΑΪΟ 2024

Τον Απρίλιο και Μάιο του 2024 ξεκινούν τα παρακάτω δεκατέσσερα (14) προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου μας.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα 1 παρέχει τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ Παρακολούθησης και ΔΩΡΕΑΝ Απόκτησης Πιστοποιητικού
και τα προγράμματα 2 έως 9 παρέχουν τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ Παρακολούθησης.

Η λίστα των προγραμμάτων είναι η εξής:

1. «Σχεδίαση μαθησιακών περιβαλλόντων για τη δημόσια υγεία με την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας» (Απρίλιος 2024 - Ιούνιος 2024). Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης & Δωρεάν Λήψης Πιστοποιητικού. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=180:sxediasi-mathsiakwn-perivallontwn-gia-dhmosia-ygeia-dwrean&catid=10&lang=el&Itemid=125

2. "Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STE[A]M" (Μάιος 2024 – Ιούνιος 2024). Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 50 (1.7 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=194:steam-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

3. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python» (Μάιος 2024 – Ιούνιος 2024). Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Δημητριάδης Σταύρος, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=181:python-maios-iounios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

4. «Εισαγωγή στη Unity» (Μάιος 2024 – Ιούλιος 2024). Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Βλάσιος Κασαπάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=185:unity-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

5. «Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας» (Μάιος 2024 - Ιούνιος 2024). Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=182:epistimoniki-ergasia-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

6. «Ψυχολογικές Προσεγγίσεις του Παιδικού Σχεδίου» (Μάιος 2024 - Ιούνιος 2024). Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 50 (1.7 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Πλουσία Μισαηλίδη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=184:psychologikes-proseggiseis&catid=10&lang=el&Itemid=125

7. «Εκπαιδευτική ηγεσία» (Μάιος 2024 - Ιούλιος 2024). Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 70 (2.3 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=190:ekpaideutiki-hgesia-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

8. «Η μουσική αγωγή στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία» (Μάιος 2024 - Ιούνιος 2024). Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=191:mousiki-agwgi-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

9. «Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων» (Μάιος 2024 - Ιούνιος 2024). Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δρ. Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=187:filosofia-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

10. «BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη» (Μάιος 2024 - Ιούνιος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=189:business-planning-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

11. «Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών»" (Μάιος 2024 -Δεκέμβριος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Σπυρίδων Σούλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=186:ethsio-eidiki-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

12. «Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο» (Μάιος 2024 - Δεκέμβριος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος του προγράμματος:: Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=193:diapolitismikotita-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

13. «Πρώτες βοήθειες στην κοινότητα» (Μάιος 2024 - Δεκέμβριος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 400 (13.3 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνη: Ζωίτσα Κωνσταντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Μαίρη Γκούβα, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:prwtes-vohtheies-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

14. «Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Θεωρία και πράξη» (Μάιος 2024 - Δεκέμβριος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Κωσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=192:didaskalia-ellinikis-maios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

 


12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης 
από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έναρξη τον
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2024

Τον Φεβρουάριο 2024 ξεκινούν τα παρακάτω δώδεκα (12) προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου μας.
Σημειώνεται ότι τα προγράμματα 1 έως 7 παρέχουν τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ Παρακολούθησης.
Η λίστα των προγραμμάτων είναι η εξής:

1. «Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας» (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2024) ) - Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=169:epistimoniki-ergasia-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

2. «Εισαγωγή στη Unity» (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2024) - Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Βλάσιος Κασαπάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=171:unity-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

3. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python» (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2024) -Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δημητριάδης Σταύρος, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=167:python-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

4. «Εκπαιδευτική ηγεσία» (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2024) ) -Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 70 (2.3 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=168:ekpaideutiki-hgesis-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

5. «Ψυχολογικές Προσεγγίσεις του Παιδικού Σχεδίου» (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2024) - Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 50 (1.7 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Πλουσία Μισαηλίδη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=170:paidiko-sxedio-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

6. «Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων» (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2024)-Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δρ. Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=165:filosofia-ithikwn-dilimmatwn-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

7. «Η μουσική αγωγή στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία» (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2024)-Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=166:mousiki-agwgi-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

8. «Πρώτες βοήθειες στην Κοινότητα» (Φεβρουάριος - Σεπτέμβριος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 400 (13.3 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνη: Ζωίτσα Κωνσταντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Μαίρη Γκούβα, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=161:neo-ethsio-programma-protes-voihties-fevrouarios-septemvrios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

9. «Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών» (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Σπυρίδων Σούλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=162:etisio-eidiki-agwgi-450-wrwn-enarxi-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

10. «Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Θεωρία και πράξη»(Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος του προγράμματος: Κωσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=172:didaskalia-ellhnikis-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

11. «Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο» (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος του προγράμματος: Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=173:diapolitismikotita-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125

12. «BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη» (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2024). Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ac.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=174:business-planning-fevrouarios-2024&catid=10&lang=el&Itemid=125


 

 


ΔΩΔΕΚΑ (12) ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εξ αποστάσεως επιμόρφωσης
από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
με έναρξη τον Οκτώβριο 2023

Τον Οκτώβριο 2023 ξεκινούν τα παρακάτω 12 ΝΕΑ προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 

 1. «Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών», Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024. Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Σπυρίδων Σούλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=145:neo-programma-eidiki-agwgi-ethsio-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 2. «Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Θεωρία και πράξη», Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024. Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=148:neo-programma-didaskalia-ellinikis-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 3. "Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο", Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024. Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Γκόγκας Θεμιστοκλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=160:new-programma-diapolitismikotita-metanasteusi-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 4. «Πρώτες βοήθειες στην Κοινότητα», Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024. Ώρες επιμόρφωσης: 400 (13.3 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνη: Ζωίτσα Κωνσταντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Μαίρη Γκούβα, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=155:neo-programma-prwtes-voithies-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 5. «BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη», Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Σκάλκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=152:neo-programma-business-planning-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 6. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python», Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δημητριάδης Σταύρος, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=147:neo-programma-python-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 7. «Εισαγωγή στη Unity», Οκτώβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Κασαπάκης Βλάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=151:neo-programma-unity-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 8. "Εκπαιδευτική ηγεσία", Οκτώβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023. Ώρες επιμόρφωσης: 70 (2.3 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Λιακοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=154:neo-programma-ekpaideutiki-igesia-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 9. «Η μουσική αγωγή στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία», Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=144:neo-programma-mousiki-agwgi-octovrios-2023&catid=10&lang=el&Itemid=125
 10. «Ψυχολογικές Προσεγγίσεις του Παιδικού Σχεδίου», Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023. Ώρες επιμόρφωσης: 50 (1.7 ECTS). Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Πλουσία Μισαηλίδη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=146:neo-programma-psychologikes-prosegiseis-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 11. «Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων», Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Δρ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=150:neo-programma-filosofia-ithikon-dilimamaton-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125
 12. «Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας», Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023. Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS). Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=156:neo-programma-epistimoniki-ergasia-octovrios-2023-kedivim-panepistimiou-ioanninon&catid=10&lang=el&Itemid=125

NEOΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΜΑΪΟΣ 2023-ΙΟΥΝΙΟΣ 2023) 
«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη»

Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης με Βιντεοδιαλέξεις

Έναρξη σεμιναρίου: 8 Μαΐου 2023
Λήξη σεμιναρίου: 12 Ιουνίου 2023

Διδάσκων: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κόστος Παρακολούθησης και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: 80€
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (5 ECVET)
Σελίδα μαθήματος:https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+BusinessPlan+2023_T2/about

 26 4 2023 Skalkos flyer

Σχετικά με το μάθημα
Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα.
Τέλος, για λόγους πλήρους κατανόησης του θέματος, αφενός παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (business plan – Β.Ρ.) της πλέον επιτυχημένης νεοφυούς ελληνικής επιχείρησης και αφετέρου παρουσιάζεται το πλαίσιο για την συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο του δικού του Β.Ρ. εφόσον το επιθυμεί.


Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος
Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις που επιμελούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος. Διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης.
Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, η οποία θα έχει διάρκεια μίας εβδομάδας, καλείστε να έχετε υποβάλει όλες τις εργασίες (mini project) και απαντήσεις στις ερωτήσεις quiz που απαιτούνται για τη βαθμολογησή σας.

Διδάσκων
Δημήτριος Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα: Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενότητες μαθήματος
1η ενότητα: Η έννοια του Business
2η ενότητα: Η έννοια του Planning
3η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 1-5)
4η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 6-10)
5η ενότητα: Case study: Viva Wallet

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.
Δείτε τον οδηγό σπουδών του προγράμματος εδώ

 Σε ποιους απευθύνεται

• Σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της.
• Σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση.
• Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.
• Σε Συνεργάτες επιχειρήσεων.
• Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.
• Σε φοιτητές σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και τη σημασία του Β.Ρ. ως την βάση για την επιτυχία κάθε προγραμματισμού στο μέλλον.
• Να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας και προσφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Να κατανοήσουν την εξαιρετική σημασία του Β.Ρ., ως το πρώτο βήμα για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και ενασχόληση.
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία νεοσύστατη επιχείρηση (σε οποιονδήποτε κλάδο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών).
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία υφιστάμενη επιχείρηση που αναπτύσσεται και προγραμματίζει σωστά το μέλλον της.
• Να κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα εάν υπάρχει πάθος, σοβαρότητα και σωστός προγραμματισμός βασισμένος σε ένα ρεαλιστικό Β.Ρ.

Επικοινωνία
• e-mail: info@coursity.gr

Βίντεο μαθήματος: https://youtu.be/aLTUIz364G0


NEO 
ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών με Βιντεοδιαλέξεις
(Μάιος 2023 Δεκέμβριος 2023)

• Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία
• Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Προετοιμασία για μετέπειτα φοίτηση σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
• Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.
Flyer Eidiki 7 4 2023

Έναρξη προγράμματος: 15 Μαΐου 2023
Λήξη προγράμματος: 16 Δεκεμβρίου 2023
Εγγραφές έως: 12 Μαΐου 2023

Διάρκεια: 7 μήνες
Κόστος: 250 ευρώ (€), μείωση του κόστους 5%, 10% ή 15% (ανάλογα με την εκπτωτική κατηγορία) - καταβολή του κόστους σε 3 δόσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο νέος κύκλος του ΕΤΗΣΙΟΥ Προγράμματος Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
Περιλαμβάνει 450 ώρες επιμόρφωσης και διαρκεί 7 μήνες.
Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης στους Επικουρικούς Πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ανάλογα με την ειδικότητά σας, παρέχεται η παρακάτω ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:
• 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι) - (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
• 1 μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές) σύμφωνα με το νόμο Κεραμέως (Νόμος 4823/2021, Άρθρο 33)
• 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
• Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

Το πρόγραμμα ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου).
Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας
• Δημόσιους Υπαλλήλους
• Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
• Ειδικούς παιδαγωγούς
• Στελέχη εκπαίδευσης
• Στελέχη ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΑ
• Στελέχη διαγνωστικών κέντρων εκπαίδευσης
• Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές
• Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ)
• Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
• 1η ενότητα: Βασικές έννοιες – Αισθητηριακές και σωματικές αναπηρίες- Διδάσκων: Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 2η ενότητα: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Νοητική αναπηρία και Διδακτικές τεχνικές εκπαίδευσης - Διδάσκων: Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 3η ενότητα: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Αξιολόγηση και Διδακτικές Παρέμβασης - Διδάσκουσα: Παναγιώτα Δημητροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
• 4η ενότητα: Αναγνωστικές Δυσκολίες- Χαρισματικότητα - Προβλήματα συμπεριφοράς - Διδάσκοντες: Ελένη Μορφίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 5η ενότητα: Συμπερίληψη - Συμβουλευτική και άλλα θέματα Εκπαίδευσης - Διδάσκων: Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 6η ενότητα: Οι ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Εφαρμογές - Διδάσκων: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 7η ενότητα: Τελική εργασία - Διδάσκοντες: Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS)

Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Σπυρίδων Σούλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+SpecEduc6+2023_T1/about


«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη»
(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2023)

ΝΕΟ Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης με Βιντεοδιαλέξεις

Έναρξη σεμιναρίου: 13 Φεβρουαρίου 2023
Λήξη σεμιναρίου: 20 Μαρτίου 2023

Διδάσκων: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής «Διοίκησης καινοτομίας στις επιχειρήσεις τροφίμων», Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κόστος Παρακολούθησης και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: 80€
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (5 ECVET)
Σελίδα μαθήματος:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+BusinessPlan+2023_T1/about

 Skalkos 20 1 2023 flyer

Σχετικά με το μάθημα
Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα.
Τέλος, για λόγους πλήρους κατανόησης του θέματος, αφενός παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (business plan – Β.Ρ.) της πλέον επιτυχημένης νεοφυούς ελληνικής επιχείρησης και αφετέρου παρουσιάζεται το πλαίσιο για την συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο του δικού του Β.Ρ. εφόσον το επιθυμεί.
Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος
Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις που επιμελούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος. Διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης.
Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, η οποία θα έχει διάρκεια μίας εβδομάδας, καλείστε να έχετε υποβάλει όλες τις εργασίες (mini project) και απαντήσεις στις ερωτήσεις quiz που απαιτούνται για τη βαθμολογησή σας.

Διδάσκων
Δημήτριος Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα: Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενότητες μαθήματος

 • 1η ενότητα: Η έννοια του Business
 • 2η ενότητα: Η έννοια του Planning
 • 3η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 1-5)
 • 4η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 6-10)
 • 5η ενότητα: Case study: Viva Wallet

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.
Δείτε τον οδηγό σπουδών του προγράμματος ΕΔΩ

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της.
 • Σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση.
 • Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.
 • Σε Συνεργάτες επιχειρήσεων.
 • Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.
 • Σε φοιτητές σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και τη σημασία του Β.Ρ. ως την βάση για την επιτυχία κάθε προγραμματισμού στο μέλλον.
 • Να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας και προσφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Να κατανοήσουν την εξαιρετική σημασία του Β.Ρ., ως το πρώτο βήμα για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και ενασχόληση.
 • Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία νεοσύστατη επιχείρηση (σε οποιονδήποτε κλάδο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών).
 • Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία υφιστάμενη επιχείρηση που αναπτύσσεται και προγραμματίζει σωστά το μέλλον της.
 • Να κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα εάν υπάρχει πάθος, σοβαρότητα και σωστός προγραμματισμός βασισμένος σε ένα ρεαλιστικό Β.Ρ.

Επικοινωνία
e-mail: info@coursity.gr

Βίντεο μαθήματος: https://youtu.be/aLTUIz364G0


NEO ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο - 450 ωρών - με βιντεοδιαλέξεις (17 Οκτωβρίου 2022 - 18 Μαΐου 2023)

• Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία
• Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.
Έναρξη προγράμματος: 17 Οκτωβρίου 2022
Λήξη προγράμματος: 18 Μαΐου 2023
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Afisa Gkogkas 4 10 2022

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο - 450 ωρών.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
Περιλαμβάνει 450 ώρες επιμόρφωσης και διαρκεί 7 μήνες. Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ανάλογα με την ειδικότητά σας, παρέχεται η παρακάτω μοριοδότηση:
• 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι) - (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
• 0.5 μόρια για τα στελέχη εκπαίδευσης (υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές) - (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018) ή 1 μόριο σύμφωνα με το νόμο Κεραμέως που είναι
• 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Επιπλέον τρόποι αξιοποίησης του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
• Πιθανό κριτήριο ένταξης ή συνεκτιμώμενο ή μοριοδοτούμενο προσον σε ενδεχόμενο άνοιγμα πινάκων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
• Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) - σε ειδικότητες αντίστοιχης με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευσης.
• Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3915/192/15.04.2016 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων.
• Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας σε Δήμους, ΜΚΟ και συναφείς δομές στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου).
Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας
• Δημόσιοι Υπάλληλοι
• Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
• Στελέχη εκπαίδευσης
• Εργαζόμενους/ες ή/και σε όσους/ες επιθυμούν μελλοντικά να εργαστούν σε ΜΚΟ
• Κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
• Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ)
• Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω

 • Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
  • 1η ενότητα: Εισαγωγικά – Εννοιολογική Αποσαφήνιση
  Διδάσκοντες: Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
  • 2η ενότητα: Μετακινήσεις Πληθυσμών
  Διδάσκοντες: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Σ. Λίβας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) & Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
  • 3η ενότητα: Διαπολιτισμική Επικοινωνία
  Διδάσκων: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
  • 4η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Θεωρητική Προσέγγιση
  Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Α. Γκότοβου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
  • 5η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ρητορική του Μίσους
  Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Α. Γκότοβου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
  • 6η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Βέλτιστες Πρακτικές και Διδακτικές Προτάσεις
  Διδάσκοντες: Κωσταντίνος Γκαραβέλας (Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

  Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Ώρες επιμόρφωσης: 450 (37.5 ECVET)
  Έναρξη Σεμιναρίου: 17 Οκτωβρίου 2022
  Εγγραφές έως: 31 Οκτωβρίου 2022
  Διάρκεια: 7 μήνες
  Κόστος: 250 ευρώ (€), μείωση του κόστους 5%, 10% ή 15% (ανάλογα με την εκπτωτική κατηγορία) - καταβολή του κόστους σε 3 δόσεις
  Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας:
  https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Intercult_Imm_Sch+2022_T1/about
 • Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο
  www.coursity.gr

NEO Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης με Βιντεοδιαλέξεις
«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη» (Έναρξη: 10 Οκτωβρίου 2022)

Έναρξη σεμιναρίου: 10 Οκτωβρίου 2022
Λήξη σεμιναρίου: 14 Νοεμβρίου 2022
Διδάσκων: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κόστος Παρακολούθησης και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: 80€
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (5 ECVET)
Trailer προγράμματος:
https://youtu.be/aLTUIz364G0
Σελίδα μαθήματος:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+BusinessPlan+2022_T1/about

Business Plan 

Σχετικά με το μάθημα
Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα.
Τέλος, για λόγους πλήρους κατανόησης του θέματος, αφενός παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (business plan – Β.Ρ.) της πλέον επιτυχημένης νεοφυούς ελληνικής επιχείρησης και αφετέρου παρουσιάζεται το πλαίσιο για την συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο του δικού του Β.Ρ. εφόσον το επιθυμεί.
Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος
Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις που επιμελούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος. Διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης.
Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, η οποία θα έχει διάρκεια μίας εβδομάδας, καλείστε να έχετε υποβάλει όλες τις εργασίες (mini project) και απαντήσεις στις ερωτήσεις quiz που απαιτούνται για τη βαθμολογησή σας.

Διδάσκων
Δημήτριος Σκάλκος
Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα: Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ενότητες μαθήματος
Εβδομάδα 1: Η έννοια του Planning
Εβδομάδα 2: Η επιχείρηση και το περιβάλλον της
Εβδομάδα 3: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του
Εβδομάδα 4: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του
Εβδομάδα 5: Case study: Viva Wallet

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.
Δείτε τον οδηγό σπουδών του προγράμματος εδώ

Σε ποιους απευθύνεται
• Σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της.
• Σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση.
• Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.
• Σε Συνεργάτες επιχειρήσεων.
• Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.
• Σε φοιτητές σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και τη σημασία του Β.Ρ. ως την βάση για την επιτυχία κάθε προγραμματισμού στο μέλλον.
• Να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας και προσφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Να κατανοήσουν την εξαιρετική σημασία του Β.Ρ., ως το πρώτο βήμα για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και ενασχόληση.
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία νεοσύστατη επιχείρηση (σε οποιονδήποτε κλάδο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών).
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία υφιστάμενη επιχείρηση που αναπτύσσεται και προγραμματίζει σωστά το μέλλον της.
• Να κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα εάν υπάρχει πάθος, σοβαρότητα και σωστός προγραμματισμός βασισμένος σε ένα ρεαλιστικό Β.Ρ.

Επικοινωνία
• e-mail: info@coursity.gr


ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ_ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μάιος 2022 - Ιούλιος 2022

Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης με Βιντεοδιαλέξεις
Έναρξη μαθημάτων: 16 Μαΐου 2022
Flyer 18 4 2022

• Καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum κ.ά.)
• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Δωρεάν παρακολούθηση
Εφόσον κάποιος επιθυμεί να λάβει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, καλείται να καταβάλει ένα προσιτό αντίτιμο (65€-70€)

Α. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Περιγραφή μαθήματος: https://youtu.be/5sW7fWcxH-Y
Διδάσκων: Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 65€ για απόκτηση Πιστοποιητικού
Ώρες επιμόρφωσης: 70 (5.8 ECVET)
Σελίδα μαθήματος:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Ed02+2022_T1/about

Β. Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διδάσκων: Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κόστος: Δωρεάν παρακολούθηση, 70€ για απόκτηση Πιστοποιητικού
Ώρες επιμόρφωσης: 90 (7.5 ECVET)
Σελίδα μαθήματος:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+SpecEd2+2022_T1/about

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαζόμενους στον χώρο της Εκπαίδευσης, Ειδικούς ψυχικής υγείας (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές κ.ο.κ.), Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, Γονείς, σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στα αντικείμενα των σεμιναρίων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος:
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο
www.coursity.gr


NEO ΕΤΗΣΙΟ ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών με Βιντεοδιαλέξεις
(Απρίλιος 2022 – Νοέμβριος 2022)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

2022 03 COURSITY POSTER EIDIKH final 01

ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών με Βιντεοδιαλέξεις (Απρίλιος 2022 – Νοέμβριος 2022)
• Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία
• Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
• Προετοιμασία για μετέπειτα φοίτηση σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
• Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.

 • Έναρξη προγράμματος: 4 Απριλίου 2022
 • Λήξη προγράμματος: 5 Νοεμβρίου 2022


Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το Νέο ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
Περιλαμβάνει 450 ώρες επιμόρφωσης και διαρκεί 7 μήνες.
Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης στους Επικουρικούς Πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ανάλογα με την ειδικότητά σας, παρέχεται η παρακάτω μοριοδότηση:
• 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι) - (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
• 0.5 μόρια για τα στελέχη εκπαίδευσης (υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές) - (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018) ή 1 μόριο σύμφωνα με το νόμο Κεραμέως που είναι
• 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου).

Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας
• Δημόσιους Υπαλλήλους
• Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
• Ειδικούς παιδαγωγούς
• Στελέχη εκπαίδευσης
• Στελέχη ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΑ
• Στελέχη διαγνωστικών κέντρων εκπαίδευσης
• Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές
• Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ)
• Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
• 1η ενότητα: Βασικές έννοιες – Αισθητηριακές και σωματικές αναπηρίες- Διδάσκων: Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 2η ενότητα: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Νοητική αναπηρία και Διδακτικές τεχνικές εκπαίδευσης - Διδάσκων: Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 3η ενότητα: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Αξιολόγηση και Διδακτικές Παρέμβασης - Διδάσκουσα: Παναγιώτα Δημητροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
• 4η ενότητα: Αναγνωστικές Δυσκολίες- Χαρισματικότητα - Προβλήματα συμπεριφοράς - Διδάσκοντες: Ελένη Μορφίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 5η ενότητα: Συμπερίληψη - Συμβουλευτική και άλλα θέματα Εκπαίδευσης - Διδάσκων: Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 6η ενότητα: Οι ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Εφαρμογές - Διδάσκων: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 7η ενότητα: Τελική εργασία (Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) - Διδάσκοντες: Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Σπυρίδων Σούλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Ώρες επιμόρφωσης: 450 (37.5 ECVET)
 • Έναρξη Σεμιναρίου: 4 Απριλίου 2022
 • Εγγραφές έως: 11 Απριλίου 2022
 • Διάρκεια: 7 μήνες
 • Κόστος: 320 ευρώ (€), μείωση του κόστους 5%, 10% ή 15% (ανάλογα με την εκπτωτική κατηγορία) - καταβολή του κόστους σε 3 δόσεις


Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+SpecEduc6+2022_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο

www.coursity.gr

https://vimeo.com/212244516