Leonardo Da Vinci,Mobility,PLM(2010-1-GR1 LEO 02-03966)

Από 8/11/2010 έως 31/5/2012 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης υλοποίησε το τέταρτο πρόγραμμα κινητικότητας με τίτλο «Εργασιακή Εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci για Άτομα στην Αγορά Εργασίας (PLM). Στο πλαίσιο του προγράμματος, 28 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων ολοκλήρωσαν με επιτυχία περιόδους πρακτικής άσκησης αποκτώντας επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή προς τα αντικείμενα σπουδών τους κάτω από την επίβλεψη έμπειρων στελεχών σε 19 οργανισμούς σε 11 χώρες της Ε.Ε. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Τομεακό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci. Επιστημονικός υπεύθυνος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του έργου ήταν ο Καθ. Βενετσάνος Μαυρέας, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διοικητική υπεύθυνη του έργου ήταν η κα Μαρία Παπαδοπούλου, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών, Κάτοχος Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Φυλλάδιο Leonardo Da Vinci 2010-2012 (ελληνικά) pdficon

 

Διακρίσεις

 

Στοιχεία προγράμματος

 • Οργανισμός αποστολής: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Οργανισμοί υποδοχής: 19 (ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστημίων, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ομοσπονδία εργοδοτών και βιομηχάνων, νοσοκομείο)
 • Χώρες Υποδοχής: 11 (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία)
 • Συμμετέχοντες:
  • 28 Πτυχιούχοι
  • 21 Πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • 7 πτυχιούχοι άλλων ελληνικών πανεπιστημίων
 • Χρονική Διάρκεια Περιόδων Πρακτικής Άσκησης: 3-6 μήνες
 • Αντικείμενα εργασίας: Ανθρωπιστικές επιστήμες, Προσχολική Αγωγή, Χημεία Τροφίμων, Περιβαλλοντική Χημεία, Ιατρική, Φυσική, Γεωλογία, Τεχνολογία Υλικών, Οικονομικά.
 • Βάση πρότασης: Έρευνα Αποφοίτων του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΠΙ, 2008
 • Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων
  • 2 Ανοιχτές Προκηρύξεις θέσεων πρακτικής άσκησης με βάση το επιθυμητό προφίλ εκπαιδευόμενων, όπως είχε ορισθεί από τους οργανισμούς υποδοχής
  • Συνολικός αριθμός αιτήσεων συμμετοχής: 235
  • Αξιολόγηση αιτήσεων: 4 Επιτροπές Αξιολόγησης Μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συναφών προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις
 • Γλωσσική, παιδαγωγική & πολιτισμική προετοιμασία των συμμετεχόντων
  • Οδηγός «Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη»
  • 11 Οδηγοί για τις 11 χώρες υποδοχής του προγράμματος
  • Εξατομικευμένη χρήση κονδυλίου γλωσσικής, πολιτισμικής προετοιμασίας προγράμματος από συμμετέχοντες του προγράμματος
 • Χρηματοδοτήσεις/Κάλυψη δαπανών:
  • Υποτροφία για δαπάνες διαβίωσης και ταξιδιωτικά έξοδα (βάσει των ανώτατων ποσών που έχει ορίσει η Εθνική Μονάδα ΙΚΥ, ανάλογα με την χώρα υποδοχής και την χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης) π.χ.
   • 3μηνο στην Γαλλία: 3.987 Ευρώ,
   • 4μηνο στην Ισπανία: 4.236 Ευρώ,
   • 5μηνο στην Δανία: 6.721 Ευρώ,
   • 6μηνο στη Μεγάλη Βρετανία: 6.930 Ευρώ.
  • Υποτροφία για δαπάνες διαβίωσης και ταξιδιωτικά έξοδα (βάσει των ανώτατων ποσών που έχει ορίσει η Εθνική Μονάδα ΙΚΥ, ανάλογα με την χώρα υποδοχής και την χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης) π.χ.
   • Μαθήματα γλώσσας
   • Αγορά ταξιδιωτικών οδηγών και χαρτών
   • Αγορά βιβλίων σχετικών με την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής
   • Αγορά λεξικών που αφορούν στην γλώσσα εργασίας ή στην γλώσσα της χώρας υποδοχής
   • Αγορά βιβλίων που αφορούν στο αντικείμενο εργασίας και είναι απαραίτητα για την εργασία του εκπαιδευόμενου
   • Παρακολούθηση πολιτιστικών δρωμένων στην χώρα υποδοχής, όπως θεατρικές παραστάσεις, κονσέρτα, συναυλίες
   • Επίσκεψη μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, χώρων τέχνης, αξιοθέατων στην χώρα υποδοχής
   • Ταξίδια εντός της χώρας υποδοχής
  • Ασφαλιστικό συμβόλαιο για γενική αστική ευθύνη και προσωπικό ατύχημα
 • Πιστοποίηση
  • Ευρωπαϊκό Έντυπο Europass Κινητικότητα
  • Βεβαίωση-Συστατική επιστολή από οργανισμό υποδοχής
  • Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης Leonardo Da Vinci από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Κοινωνική δικτύωση συμμετεχόντων: Δημιουργία Διαδικτυακής Ομάδας LINKEDIN (GROUP LdV.Participants_KEK.UoI.GR) με στόχο τη διασύνδεση των 28 συμμετεχόντων με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΠΙ, μεταξύ τους καθώς και με τους συμμετέχοντες των προηγούμενων προγραμμάτων Leonardo Da Vinci για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ζητήματα αγοράς εργασίας. (LINKEDIN: ο πλέον διαδεδομένος ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματίες).
 • Εργασιακή κατάσταση συμμετεχόντων μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης
  • 7 άτομα δέχτηκαν πρόταση εργασίας από τον οργανισμό υποδοχής
  • 11 άτομα βρήκαν εργασία στην Ελλάδα
  • 1 άτομο βρήκε εργασία στην Ελλάδα ως διδακτορική ερευνήτρια
  • 1 άτομο πρόκειται να ανοίξει τη δική του επιχείρηση στην Ελλάδα
  • 3 άτομα βρήκαν εργασία στο εξωτερικό
  • 3 άτομα βρήκαν εργασία στο εξωτερικό ως διδακτορικοί ερευνητές.
 • Απορρόφηση 100% των εγκεκριμένων θέσεων πρακτικής άσκησης
 • Εφαρμογή οδηγιών του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα

 

Οργανισμοί Υποδοχής

Για την πλήρη λίστα των 19 οργανισμών υποδοχής-διακρατικών εταίρων του προγράμματος, πατήστε ΕΔΩ.

 

Μαρτυρίες Συμμετεχόντων

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 28 πτυχιούχοι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς περιόδους πρακτικής άσκησης σε 19 οργανισμούς υποδοχής σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να διαβάσετε Μαρτυρίες των Συμμετεχόντωνπατήστε ΕΔΩ.

 

Φωτογραφικό Υλικό LdV 2010-2012