Ανακοινώσεις

ΝΕΟ Πρόγραμμα "Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο" (Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024)

ΝΕΟ Πρόγραμμα
"Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο"
(Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024)

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 17 Μαΐου 2024
• Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS)
• Διάρκεια: 7 μήνες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά υπεύθυνος: Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 15 Οκτωβρίου 2023
• Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ (€) – παρέχονται εκπτωτικές κατηγορίες/ καταβολή του κόστους σε 3 δόσεις
• Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης της 1ης διδακτικής ενότητας του προγράμματος
• Link φόρμας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα: https://forms.gle/hmSNRToRLKKgULEDA

 

6 9 2023 Gkogkas poster

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο νέος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο: «Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο» (450 ωρών). Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
• Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία
• Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.

Σκοπός του προγράμματος:
Οι πληθυσμιακές μετακινήσεις των τελευταίων δεκαετιών ανέδειξαν ένα πρόβλημα, που δεν είχε μελετηθεί σε βάθος: τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των κοινωνιών της Ευρώπης. Παράλληλα, ανέδειξαν μια σειρά άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την αποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών (ρατσισμός, αποκλεισμός, ξενοφοβία την αναγκαιότητα γνώσης και χρήσης μοντέλων ένταξης, ενσωμάτωσης και αφομοίωσης, καθώς και το καθώς και το θέμα της σχολικής ένταξης παιδιών αλλοδαπής προέλευσης πρώτης ή δεύτερης γενιάς.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των θεμελιωδών θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών σε ζητήματα που αφορούν τους παραπάνω βασικούς τομείς προσέγγισης του ζητήματος. Μια δεύτερη επιδίωξη του σεμιναρίου αφορά την ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω σε ζητήματα διαχείρισης της ετερότητας σε κοινωνικό, αλλά -κυρίως- και σε σχολικό επίπεδο. Η ενημέρωση δεν περιορίζεται σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά μέσω παιγνιδιών προσομοίωσης δίνεται η δυνατότητα μιας περισσότερο πρακτικής προσέγγισης του ζητήματος.

Ανάλογα με την ειδικότητά σας, παρέχεται η παρακάτω μοριοδότηση:
• 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι) - (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
• 0.5 μόρια για τα στελέχη εκπαίδευσης (υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές) - (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018) ή 1 μόριο σύμφωνα με το νόμο Κεραμέως που είναι
• 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Επιπλέον τρόποι αξιοποίησης του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
• Πιθανό κριτήριο ένταξης ή συνεκτιμώμενο ή μοριοδοτούμενο προσον σε ενδεχόμενο άνοιγμα πινάκων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
• Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) - σε ειδικότητες αντίστοιχης με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευσης.
• Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3915/192/15.04.2016 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων.
• Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας σε Δήμους, ΜΚΟ και συναφείς δομές στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου).
Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας
• Δημόσιοι Υπάλληλοι
• Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
• Στελέχη εκπαίδευσης
• Εργαζόμενους/ες ή/και σε όσους/ες επιθυμούν μελλοντικά να εργαστούν σε ΜΚΟ
• Κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
• Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ)
• Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
• 1η ενότητα: Εισαγωγικά – Εννοιολογική Αποσαφήνιση
Διδάσκοντες: Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
• 2η ενότητα: Μετακινήσεις Πληθυσμών
Διδάσκοντες: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Σ. Λίβας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) & Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
• 3η ενότητα: Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Διδάσκων: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
• 4η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Θεωρητική Προσέγγιση
Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Α. Γκότοβου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
• 5η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ρητορική του Μίσους
Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Α. Γκότοβου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
• 6η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Βέλτιστες Πρακτικές και Διδακτικές Προτάσεις
Διδάσκοντες: Κωσταντίνος Γκαραβέλας (Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Οδηγός Σπουδών

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

 Εγγραφές

Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Intercult_Imm_Sch+2023_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

 

 


ΝΕΟ Πρόγραμμα: «Πρώτες βοήθειες στην Κοινότητα» (Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024)

ΝΕΟ Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 400 ωρών με τίτλο: «Πρώτες βοήθειες στην Κοινότητα»
(Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024)


• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 17 Μαΐου 2024
• Ώρες επιμόρφωσης: 400 (13.3 ECTS)
• Διάρκεια: 7 μήνες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά υπεύθυνη: Ζωίτσα Κωνσταντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Μαίρη Γκούβα, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 15 Οκτωβρίου 2023
• Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ (€) – παρέχονται εκπτωτικές κατηγορίες/ καταβολή του κόστους σε 2 δόσεις
• Link φόρμας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα: https://forms.gle/DznNDUfvgsDkWPx59

5 9 2023 Konstanti poster

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Πρώτες βοήθειες στην κοινότητα».
Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.). Περιλαμβάνει 400 ώρες επιμόρφωσης και διαρκεί 7 μήνες.

• Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία
• Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός του προγράμματος:
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή βασικού επιπέδου γνώσεων πρώτων βοηθειών σε όλους. Μετά το πέρας του προγράμματος οι επιμορφούμενοι/ες αναμένεται να έχουν αποκτήσει εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που θα συμβάλλουν στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα περιστατικών και καταστάσεων που είτε απειλούν άμεσα τη ζωή του θύματος (π.χ. καρδιακή ανακοπή, πνιγμονή, σοβαρή αιμορραγία, ΣΟΚ κ.α.) είτε κρίνεται απαραίτητη η διαχείριση τους για την αποφυγή επιδείνωσης μέχρι να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια (π.χ. επιληπτική κρίση, ξένο σώμα στην μύτη, δήγμα σκορπιού, κρίση πανικού κ.λπ.).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου).
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:
1. Αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Φοιτητές/τριες ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν στο αντικείμενο των Πρώτων βοηθειών και ταυτόχρονα να ¨χτίσουν¨ το βιογραφικό τους. Ξεκινάμε τώρα για να είμαστε ένα βήμα μπροστά.
3. Εκπαιδευτικούς (μόνιμοι - αναπληρωτές), στελέχη εκπαίδευσης, οι οποίοι μοριοδοτούνται ως εξής:
• Διορισμό μόνιμων/αναπληρωτών με το σύστημα του ΑΣΕΠ, ως Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης με δύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 57)
• Διορισμό μόνιμων/αναπληρωτών με το σύστημα του ΑΣΕΠ, ως Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής με δύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 58, παρ. 1)
• Διορισμό μόνιμων/ αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με το σύστημα του ΑΣΕΠ με δύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 60)
• Προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) (10) μονάδες (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)
• Υποψήφιοι για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που αξιολογούνται για θέση στελεχών εκπαίδευσης, μοριοδοτούνται με (1) μονάδα (Ν.4823/2021, άρθρο 33)
4. Εκπαιδευτές Ενηλίκων
• Μοριοδότηση σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (2) μονάδες( ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)
5. Προπονητές
• Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4809/2021 έχει θεσπιστεί να συμπεριλαμβάνεται, υποχρεωτικά, στα δικαιολογητικά της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, για πρώτη φορά και το "δίπλωμα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών", αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό.
6. Εργαζόμενους/ες στη διοίκηση και Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού εταιριών, Εργαζόμενους/ες σε Δήμους, ΜΚΟ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας κ.ά Εργαζόμενους/ες & Εθελοντές με ευάλωτες ομάδες
• Σύμφωνα με τον Νόμο ΥΠ” ΑΡΙΘ. 3850 της 28.05.2010 άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος της Ελλάδος και του «ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος νόμου: Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια εκπαίδευσης καθώς και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
• 1η ενότητα: Εισαγωγικά
Διδάσκουσα: Ελπινίκη Λαΐου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε αιμορραγία-SHOCK
Διδάσκων: Ευάγγελος Ρίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 3η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε εγκαύματα
Διδάσκουσα: Βαρβάρα Κακαϊδη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 4η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε πνιγμό-πνιγμονή
Διδάσκουσα: Βαρβάρα Κακαϊδη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 5η ενότητα: Πρώτες σε δηλητηρίαση
Διδάσκουσα: Ζωή Κωνσταντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 6η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε δήγματα
Διδάσκουσα: Ζωή Κωνσταντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 7η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε αλλεργία
Διδάσκουσα: Ευρυδίκη Παπαγιαννοπούλου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 8η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε κακώσεις οστών
Διδάσκων: Αβραάμ Πλούμης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 9η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε τραύματα
Διδάσκουσα: Ευρυδίκη Παπαγιαννοπούλου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 10η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε λιποθυμία-καρδιακή ανακοπή
Διδάσκουσα: Θεοδώρα Μπακάρα, Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 11η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε σακχαρώδη διαβήτη
Διδάσκων: Ευάγγελος Ρίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 12η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε επιληψία
Διδάσκουσα: Σοφία Μαρκούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 13η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε ΑΕΕ
Διδάσκουσα: Σοφία Μαρκούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 14η ενότητα: Πρώτες βοήθειες στην Ψυχική Υγεία
Διδάσκουσες: Μαίρη Γκούβα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Έλενα Δραγκιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+FirstAid+2023_T1/about


Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

 

Νέο Πρόγραμμα:«Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας» (Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

NEO Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας»
(Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 20 Νοεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 5 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 6 Νοεμβρίου 2023
• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 20 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 20 Νοεμβρίου 2023
5 9 2023 Mikropoulos ep ergasia

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).

Σκοπός του προγράμματος:
Το μάθημα αφορά στη συγγραφή και στην προφορική παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας, μετά την ολοκλήρωση μιας μελέτης, η οποία απαιτεί την ακαδημαϊκά ενδεδειγμένη οργάνωση και τεχνική. Επιδιωκόμενοι στόχοι του μαθήματος:
• Στοχευμένη και τεκμηριωμένη εισαγωγή στο υπό μελέτη θέμα
• Αυστηρή και σαφή περιγραφή της μεθοδολογίας
• Επιλογή των σημαντικότερων από τα αποτελέσματα προς παρουσίαση
• Διάκριση των συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα της μελέτης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Σε ερευνητές ανεξάρτητα από το επιστημονικό τους πεδίο.
• Σε νέους επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές αφού η διδακτορική διατριβή και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτελούν συνήθως τις πρώτες επιστημονικές εργασίες – πύλες στην επιστημονική κοινότητα.

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η ενότητα: Εισαγωγικές έννοιες
1.1 Η επιστημονική δημοσίευση
1.2 Τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής εργασίας
1.3 Φορέας δημοσίευσης
1.4 Χαρακτηριστικά του φορέα δημοσίευσης
1.5 Η ποιότητα της επιστημονικής δημοσίευσης

2η ενότητα: Η δομή της επιστημονικής εργασίας (Ι)
2.1. Προετοιμασία για τη συγγραφή
2.2 Φορέας δημοσίευσης
2.3 Δομή & Οργάνωση της επιστημονικής εργασίας
2.4 Τα πρώτα τμήματα της δομής
2.5 Η "Εισαγωγή" στη δομή της επιστημονικής εργασίας

3η ενότητα: Η δομή της επιστημονικής εργασίας (IΙ)
3.1.Μεθοδολογία
3.2 Αποτελέσματα
3.3 Συζήτηση - Συμπεράσματα
3.4 Αναφορές & Συμπληρωματικό υλικό
3.5 Ηθική και δεοντολογία

4η ενότητα: Η προφορική παρουσίαση
4.1 Τα χαρακτηριστικά της προφορικής παρουσίασης
4.2 Τα συστατικά της προφορικής παρουσίασης: Περιεχόμενο, Σκοπός, Δομή
4.3 Τα συστατικά της προφορικής παρουσίασης: Μορφή
4.4 Τα συστατικά της προφορικής παρουσίασης: Παρουσίαση

5η ενότητα: Τελική Εργασία

Διδάσκων: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δωρεάν παρακολούθηση: Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.
Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2023.

Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

Εγγραφές:
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Coursity5+2023_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

Βίντεο προώθησης: https://youtu.be/1LAjcAR2y-8

 

Νέο Πρόγραμμα: «Εκπαιδευτική ηγεσία» (Οκτώβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023)

NEO Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«Εκπαιδευτική ηγεσία» 
(Οκτώβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023)
Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 4 Δεκεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 70 (2.3 ECTS)
• Διάρκεια: 7 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Λιακοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 6 Νοεμβρίου 2023
• Δωρεάν παρακολούθηση
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 40 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 4 Δεκεμβρίου 2023
5 9 2023 Liakopoulou poster

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Εκπαιδευτική ηγεσία». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
• Αποκλειστικά ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.
• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από  το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας.
• Στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης.
• Όσους δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό φορέα.
• Φοιτητές σχολών συναφούς αντικειμένου.

Στόχος προγράμματος
Σήμερα, η εκπαιδευτική ηγεσία είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η συνθήκη αυτή καθιστά εκ των ων ουκ άνευ την εκπαιδευτική ηγεσία βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου και κάποιων βασικών αρχών. Στο πλαίσιο και στις αρχές αυτές εστιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η ενότητα: Εκπαιδευτική διοίκηση
• Ιστορική αναδρομή στην επιστήμη της εκπαιδευτικής διοίκησης
• Θεωρία των κοινωνικών συστημάτων
• Θεωρίες διοίκησης
2η ενότητα: Εκπαιδευτική ηγεσία
• Ηγεσία vs διοίκηση
• Μοντέλα ηγεσίας
• Μετασχηματιστική ηγεσία στο σχολείο
• Κατανεμημένη ηγεσία στο σχολείο
3η ενότητα: Αποτελεσματικότητα & ηγεσία
• Οριοθέτηση της έννοια «αποτελεσματικότητα»
• Παράγοντες αποτελεσματικότητας
• Ο ρόλος της ηγεσίας στην αποτελεσματικότητα
• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
4η ενότητα: Κουλτούρα και κλίμα του σχολείου
• Σχολική κουλτούρα: έννοια, επίπεδα, λειτουργίες, τύπου
• Σχολική κουλτούρα: δημιουργία, διαχείριση, βελτίωση, αλλαγή
• Σχολικό κλίμα: έννοια & διαστάσεις, ηγεσία και σχολικό κλίμα
5η ενότητα: Λήψη αποφάσεων
• Ορισμός & είδη αποφάσεων
• Διατύπωση ζητημάτων/διλημμάτων
• Μοντέλα λήψης αποφάσεων
• Συμμετοχικότητα Θεωρίες διοίκησης
6η ενότητα: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και αυτοαξιολόγηση
• Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
• Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
• Στάδια & διαδικασία
• Εμπόδια, δυνατότητες & προϋποθέσεις Θεωρίες διοίκησης
7η ενότητα: Ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη
• Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
• Πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο σχολικής Μονάδας

Διδάσκουσα: Λιακοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δωρεάν παρακολούθηση:
Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.

Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2023.

Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ


Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+EduLeadership+2023_T1/about


Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

 

Νέο Πρόγραμμα: «BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη» (Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

ΝΕΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη»
(Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 20 Νοεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 5 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 23 Οκτωβρίου 2023
• Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης της 1ης διδακτικής ενότητας
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 80 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 23 Οκτωβρίου 2023
5 9 2023 Skalkos poster

Σκοπός του προγράμματος:
Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα. Για λόγους πλήρους κατανόησης του θέματος, αφενός παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (business plan – Β.Ρ.) της πλέον επιτυχημένης νεοφυούς ελληνικής επιχείρησης και αφετέρου παρουσιάζεται το πλαίσιο για την συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο του δικού του Β.Ρ. εφόσον το επιθυμεί.

Ενότητες μαθήματος
1η ενότητα: Η έννοια του Business
• Εισαγωγή
• Η επιχείρηση ως Οικονομική Μονάδα
• Η επιχείρηση ως Σύστημα
• Management (επιχειρήσεων) - Ορισμός
• Management (επιχειρήσεων) - Βασικές λειτουργίες
• Ο Προγραμματισμός και η Λειτουργία της επιχείρησης
2η ενότητα: Η έννοια του Planning
• Προσδιορίζοντας την έννοια του Planning
• Παράδειγμα (planning) - Προγραμματισμός διημέρου
• Παράδειγμα (planning) - Προγραμματισμός
3η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 1-5)
• Εξώφυλλο
• Πίνακας περιεχομένων
• Περίληψη
• Περιγραφή της επιχείρησης και Όραμα
• Ορισμός της αγοράς
4η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 6-10)
• Περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών
• Οργάνωση και Διοίκηση
• Marketing και στρατηγική πωλήσεων
• Οικονομική διαχείριση
• Υπόμνημα
• SWOT Ανάλυση
5η ενότητα: Case study: Viva Wallet
• Εισαγωγή
• Πίνακας περιεχομένων
• Περίληψη
• Περιγραφή της επιχείρησης και όραμα
• Ορισμός της αγοράς
• Οργάνωση και Διοίκηση
• Marketing και στρατηγική πωλήσεων
• Οικονομική διαχείριση
• Υπόμνημα

Διδάσκων
Δημήτριος Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε ποιους απευθύνεται
• Σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της.
• Σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση.
• Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.
• Σε Συνεργάτες επιχειρήσεων.
• Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.
• Σε φοιτητές σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και τη σημασία του Β.Ρ. ως την βάση για την επιτυχία κάθε προγραμματισμού στο μέλλον.
• Να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας και προσφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Να κατανοήσουν την εξαιρετική σημασία του Β.Ρ., ως το πρώτο βήμα για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και ενασχόληση.
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία νεοσύστατη επιχείρηση (σε οποιονδήποτε κλάδο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών).
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία υφιστάμενη επιχείρηση που αναπτύσσεται και προγραμματίζει σωστά το μέλλον της.
• Να κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα εάν υπάρχει πάθος, σοβαρότητα και σωστός προγραμματισμός βασισμένος σε ένα ρεαλιστικό Β.Ρ.

Οδηγός Σπουδών
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+BusinessPlan+2023_T3/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

Promo video: https://youtu.be/aLTUIz364G0α