Ανακοινώσεις

Νέο Πρόγραμμα:«Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας» (Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

NEO Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας»
(Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 20 Νοεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 5 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 6 Νοεμβρίου 2023
• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 20 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 20 Νοεμβρίου 2023
5 9 2023 Mikropoulos ep ergasia

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).

Σκοπός του προγράμματος:
Το μάθημα αφορά στη συγγραφή και στην προφορική παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας, μετά την ολοκλήρωση μιας μελέτης, η οποία απαιτεί την ακαδημαϊκά ενδεδειγμένη οργάνωση και τεχνική. Επιδιωκόμενοι στόχοι του μαθήματος:
• Στοχευμένη και τεκμηριωμένη εισαγωγή στο υπό μελέτη θέμα
• Αυστηρή και σαφή περιγραφή της μεθοδολογίας
• Επιλογή των σημαντικότερων από τα αποτελέσματα προς παρουσίαση
• Διάκριση των συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα της μελέτης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Σε ερευνητές ανεξάρτητα από το επιστημονικό τους πεδίο.
• Σε νέους επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές αφού η διδακτορική διατριβή και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτελούν συνήθως τις πρώτες επιστημονικές εργασίες – πύλες στην επιστημονική κοινότητα.

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η ενότητα: Εισαγωγικές έννοιες
1.1 Η επιστημονική δημοσίευση
1.2 Τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής εργασίας
1.3 Φορέας δημοσίευσης
1.4 Χαρακτηριστικά του φορέα δημοσίευσης
1.5 Η ποιότητα της επιστημονικής δημοσίευσης

2η ενότητα: Η δομή της επιστημονικής εργασίας (Ι)
2.1. Προετοιμασία για τη συγγραφή
2.2 Φορέας δημοσίευσης
2.3 Δομή & Οργάνωση της επιστημονικής εργασίας
2.4 Τα πρώτα τμήματα της δομής
2.5 Η "Εισαγωγή" στη δομή της επιστημονικής εργασίας

3η ενότητα: Η δομή της επιστημονικής εργασίας (IΙ)
3.1.Μεθοδολογία
3.2 Αποτελέσματα
3.3 Συζήτηση - Συμπεράσματα
3.4 Αναφορές & Συμπληρωματικό υλικό
3.5 Ηθική και δεοντολογία

4η ενότητα: Η προφορική παρουσίαση
4.1 Τα χαρακτηριστικά της προφορικής παρουσίασης
4.2 Τα συστατικά της προφορικής παρουσίασης: Περιεχόμενο, Σκοπός, Δομή
4.3 Τα συστατικά της προφορικής παρουσίασης: Μορφή
4.4 Τα συστατικά της προφορικής παρουσίασης: Παρουσίαση

5η ενότητα: Τελική Εργασία

Διδάσκων: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δωρεάν παρακολούθηση: Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.
Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2023.

Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

Εγγραφές:
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Coursity5+2023_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

Βίντεο προώθησης: https://youtu.be/1LAjcAR2y-8

 

Νέο Πρόγραμμα: «Εκπαιδευτική ηγεσία» (Οκτώβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023)

NEO Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«Εκπαιδευτική ηγεσία» 
(Οκτώβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023)
Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 4 Δεκεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 70 (2.3 ECTS)
• Διάρκεια: 7 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Λιακοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 6 Νοεμβρίου 2023
• Δωρεάν παρακολούθηση
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 40 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 4 Δεκεμβρίου 2023
5 9 2023 Liakopoulou poster

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Εκπαιδευτική ηγεσία». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
• Αποκλειστικά ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.
• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από  το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας.
• Στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης.
• Όσους δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό φορέα.
• Φοιτητές σχολών συναφούς αντικειμένου.

Στόχος προγράμματος
Σήμερα, η εκπαιδευτική ηγεσία είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η συνθήκη αυτή καθιστά εκ των ων ουκ άνευ την εκπαιδευτική ηγεσία βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου και κάποιων βασικών αρχών. Στο πλαίσιο και στις αρχές αυτές εστιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η ενότητα: Εκπαιδευτική διοίκηση
• Ιστορική αναδρομή στην επιστήμη της εκπαιδευτικής διοίκησης
• Θεωρία των κοινωνικών συστημάτων
• Θεωρίες διοίκησης
2η ενότητα: Εκπαιδευτική ηγεσία
• Ηγεσία vs διοίκηση
• Μοντέλα ηγεσίας
• Μετασχηματιστική ηγεσία στο σχολείο
• Κατανεμημένη ηγεσία στο σχολείο
3η ενότητα: Αποτελεσματικότητα & ηγεσία
• Οριοθέτηση της έννοια «αποτελεσματικότητα»
• Παράγοντες αποτελεσματικότητας
• Ο ρόλος της ηγεσίας στην αποτελεσματικότητα
• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
4η ενότητα: Κουλτούρα και κλίμα του σχολείου
• Σχολική κουλτούρα: έννοια, επίπεδα, λειτουργίες, τύπου
• Σχολική κουλτούρα: δημιουργία, διαχείριση, βελτίωση, αλλαγή
• Σχολικό κλίμα: έννοια & διαστάσεις, ηγεσία και σχολικό κλίμα
5η ενότητα: Λήψη αποφάσεων
• Ορισμός & είδη αποφάσεων
• Διατύπωση ζητημάτων/διλημμάτων
• Μοντέλα λήψης αποφάσεων
• Συμμετοχικότητα Θεωρίες διοίκησης
6η ενότητα: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και αυτοαξιολόγηση
• Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
• Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
• Στάδια & διαδικασία
• Εμπόδια, δυνατότητες & προϋποθέσεις Θεωρίες διοίκησης
7η ενότητα: Ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη
• Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
• Πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο σχολικής Μονάδας

Διδάσκουσα: Λιακοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δωρεάν παρακολούθηση:
Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.

Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2023.

Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ


Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+EduLeadership+2023_T1/about


Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

 

Νέο Πρόγραμμα: «BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη» (Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

ΝΕΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη»
(Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 20 Νοεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 5 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 23 Οκτωβρίου 2023
• Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης της 1ης διδακτικής ενότητας
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 80 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 23 Οκτωβρίου 2023
5 9 2023 Skalkos poster

Σκοπός του προγράμματος:
Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα. Για λόγους πλήρους κατανόησης του θέματος, αφενός παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (business plan – Β.Ρ.) της πλέον επιτυχημένης νεοφυούς ελληνικής επιχείρησης και αφετέρου παρουσιάζεται το πλαίσιο για την συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο του δικού του Β.Ρ. εφόσον το επιθυμεί.

Ενότητες μαθήματος
1η ενότητα: Η έννοια του Business
• Εισαγωγή
• Η επιχείρηση ως Οικονομική Μονάδα
• Η επιχείρηση ως Σύστημα
• Management (επιχειρήσεων) - Ορισμός
• Management (επιχειρήσεων) - Βασικές λειτουργίες
• Ο Προγραμματισμός και η Λειτουργία της επιχείρησης
2η ενότητα: Η έννοια του Planning
• Προσδιορίζοντας την έννοια του Planning
• Παράδειγμα (planning) - Προγραμματισμός διημέρου
• Παράδειγμα (planning) - Προγραμματισμός
3η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 1-5)
• Εξώφυλλο
• Πίνακας περιεχομένων
• Περίληψη
• Περιγραφή της επιχείρησης και Όραμα
• Ορισμός της αγοράς
4η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 6-10)
• Περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών
• Οργάνωση και Διοίκηση
• Marketing και στρατηγική πωλήσεων
• Οικονομική διαχείριση
• Υπόμνημα
• SWOT Ανάλυση
5η ενότητα: Case study: Viva Wallet
• Εισαγωγή
• Πίνακας περιεχομένων
• Περίληψη
• Περιγραφή της επιχείρησης και όραμα
• Ορισμός της αγοράς
• Οργάνωση και Διοίκηση
• Marketing και στρατηγική πωλήσεων
• Οικονομική διαχείριση
• Υπόμνημα

Διδάσκων
Δημήτριος Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε ποιους απευθύνεται
• Σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της.
• Σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση.
• Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.
• Σε Συνεργάτες επιχειρήσεων.
• Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.
• Σε φοιτητές σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και τη σημασία του Β.Ρ. ως την βάση για την επιτυχία κάθε προγραμματισμού στο μέλλον.
• Να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας και προσφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Να κατανοήσουν την εξαιρετική σημασία του Β.Ρ., ως το πρώτο βήμα για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και ενασχόληση.
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία νεοσύστατη επιχείρηση (σε οποιονδήποτε κλάδο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών).
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία υφιστάμενη επιχείρηση που αναπτύσσεται και προγραμματίζει σωστά το μέλλον της.
• Να κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα εάν υπάρχει πάθος, σοβαρότητα και σωστός προγραμματισμός βασισμένος σε ένα ρεαλιστικό Β.Ρ.

Οδηγός Σπουδών
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+BusinessPlan+2023_T3/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

Promo video: https://youtu.be/aLTUIz364G0α

 

ΝΕΟ Πρόγραμμα: «Εισαγωγή στη Unity» (Οκτώβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023)

NEO Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
«Εισαγωγή στη Unity»
(Οκτώβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023)
Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 4 Δεκεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 7 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Βλάσιος Κασαπάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 6 Νοεμβρίου 2023
• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 60 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 4 Δεκεμβρίου 2023
4 9 2023 Mikropoulos Unity

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Εισαγωγή στη Unity». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).

Σκοπός προγράμματος:
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή στην μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών και εφαρμογών Unity. Το μάθημα ξεκινά με την επεξήγηση βασικών εννοιών των τρισδιάστατων γραφικών, την παρουσίαση της διαδικασίας απόδοσης τρισδιάστατων γραφικών σε πραγματικό χρόνο, και την παρουσίαση της διαδικασίας εγκατάστασης της Unity. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι μέθοδοι προσομοίωσης φυσικών αλληλεπιδράσεων στη Unity, ο κύκλος ζωής των εφαρμογών που δημιουργούνται με τη συγκεκριμένη μηχανή, και οι βασικές αρχές και τα εργαλεία του οπτικού προγραμματισμού που προσφέρει η Unity. Τέλος, το μάθημα συζητά τους ενεργοποιητές και η χρήση τους, ενώ τελειώνει με την παρουσίαση της διαχείρισης ήχου και την υλοποίησης απλής διαδραστικής εφαρμογής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Απόφοιτους/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και Επαγγελματίες στον χώρου του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Εφαρμογών και Παιχνιδιών
• Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η ενότητα: Απόδοση σε πραγματικό χρόνο & εγκατάσταση της Unity
1.1. Unity & Τρισδιάστατα Γραφικά
1.2. Απόδοση Γραφικών σε Πραγματικό Χρόνο Ι
1.3. Εγκατάσταση της Unity
1.4. Δοκιμή Έτοιμου Project
1.5. Απόδοση Γραφικών σε Πραγματικό Χρόνο ΙΙ

2η ενότητα: Γραφική διεπαφή και διαχείριση αντικειμένων
2.1: Δημιουργία Νέου Project
2.2. H Γραφική Διεπαφή της Unity
2.3. Διαχείριση Τρισδιάστατων Μοντέλων Ι
2.4. Διαχείριση Τρισδιάστατων Μοντέλων ΙΙ
2.5. Σχεδιασμός Εικονικών Κόσμων Ι
2.6. Σχεδιασμός Εικονικών Κόσμων ΙΙ

3η ενότητα: Τρισδιάστατα γραφικά & Unity
3.1. Τοποθέτηση Αντικειμένων στις Τρεις Διαστάσεις Ι
3.1.1. Τοποθέτηση Αντικειμένων στις Τρεις Διαστάσεις Ι
3.1.2. Τοποθέτηση Αντικειμένων στις Τρεις Διαστάσεις ΙΙ
3.2. Ανάθεση Υλικών σε Τρισδιάστατα Αντικείμενα
3.3. Ανάθεση Υφών σε Τρισδιάστατα Αντικείμενα
3.4. Διαχείριση Prefabs
3.5. Unity Asset Store
3.6. Διαχείριση Πολύπλοκων Prefabs

4η ενότητα: Φυσικές αλληλεπιδράσεις στη Unity
4.1. Κάμερα & Φώτα
4.2. Φυσικές Ιδιότητες Αντικειμένων
4.3.1. Διαχείριση Colliders
4.3.1. Διαχείριση Colliders I
4.3.2. Διαχείριση Colliders II
4.3.3. Mesh Colliders
4.4. Εμπόδια και Συγκρούσεις

5η ενότητα: Κύκλος ζωής εφαρμογών και οπτικός προγραμματισμός
5.1. Οπτικός Προγραμματισμός
5.2. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών
5.3. Δημιουργία Συμπεριφορών
5.4. Συνδυασμός Αντικειμένων
5.5. Διαχείριση Μεταβλητών

6η ενότητα: Ενεργοποιητές στη Unity
6.1. Ενεργοποιητές & Συγκρούσεις
6.2. Διαχείριση Αντικειμένων με Συγκρούσεις
6.3. Έλεγχοι Συγκρούσεων
6.4. Διαχείριση Ενεργοποιητών
6.5. Αναπαραγωγή Ήχου

7η ενότητα: Διαχείριση Ήχου - Υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής
7.1. Rigid Body First Person Controller
7.2. Ανάθεση Colliders
7.3. Δημιουργία Σεναρίου
7.4. Ανάπτυξη Διαδράσεων
7.5. Διαδραστική Αναπαραγωγή Ήχου

Διδάσκων: Βλάσιος Κασαπάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δωρεάν παρακολούθηση: Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.
Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2023.

Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ


Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Unity+2023_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

ΝΕΟ Πρόγραμμα: «Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων» (Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)

ΝΕΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων»
(Οκτώβριος 2023 - Νοέμβριος 2023)
Δυνατότητα Δωρεάν Παρακολούθησης

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 27 Νοεμβρίου 2023
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 6 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δρ. Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 6 Νοεμβρίου 2023
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 30 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 27 Νοεμβρίου 2023
4 9 2023 Iliopoulos

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).

Σκοπός του προγράμματος:
Η ηθική αποτελεί εκείνο τον κλάδο της φιλοσοφίας που επιχειρεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την πρακτική διάσταση του ανθρώπινου βίου και τα καθημερινά διλήμματα που ανακύπτουν σε αυτόν, αποτελώντας μέρος της πρακτικής φιλοσοφίας. Στο μάθημα θα δοθεί έμφαση στις τελεολογικές, δεοντοκρατικές και αρετοκρατικές θεωρίες καθώς και στα κριτήρια ηθικής δράσης που η καθεμιά περιλαμβάνει.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης
• Φοιτητές όλων των ειδικοτήτων
• Γιατρούς, Νοσηλευτές
• Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, σε όσους υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας
• Νομικούς, Δικηγόρους, Δικαστές
• Ιερωμένους
• Ψυχολόγους και εργαζόμενους σε δομές ψυχικής υγείας
• Μηχανικούς
• Όσους ασχολούνται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομολόγους, Χρηματιστές
• Κάθε επαγγελματία ή ιδιώτη που επιθυμεί να έχει γνώση για τους τρόπους επίλυσης των ηθικών διλημμάτων.

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η ενότητα: Εισαγωγικά - Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
1.1 Εισαγωγή
1.2 Συναισθήματα και ορθολογισμός
1.3 Η δημιουργία μιας ηθικής "εργαλειοθήκης"
2η ενότητα: Οι βασικές ηθικές θεωρίες: Δεοντοκρατία, Αρετοκρατία, Συνεπειοκρατία, Συμβολαιοκρατία
2.1 Ηθικός ορθολογισμός και η κατανίκηση της πλάνης
2.2 Η ηθική ως ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των ατόμων
2.3 Η ηθική αποτελεσματικότητα μέσω της ανάθεσης σε έναν Κυρίαρχο
3η ενότητα: Η θρησκεία, η επικοινωνία και τα γλωσσικά διλήμματα στην ηθική καθημερινότητα
3.1 Το αίνιγμα της ηθικής ως αίνιγμα της γλώσσας
3.2 Η σχέση μεταξύ της ηθικής και της θρησκείας
3.3 Ηθική και φυσικό δίκαιο
4η ενότητα: Οι πρακτικές εφαρμογές της ηθικής φιλοσοφίας και η αποφυγή των ηθικών πλανών
4.1 Το Δόγμα του Διπλού Αποτελέσματος
4.2 Η θεωρία του Ηθικού Εγωισμού
4.3 Το αίτημα της συνέπειας και η καθολικότητα
5η ενότητα: Ηθική διαχείριση του βίου και λήψη αποφάσεων
5.1 Η "Θεωρία της άποψης" και τα ποικίλα ηθικά κίνητρα
5.2 Η ποιότητα του χαρακτήρα ως μέτρο για την ηθική
5.3 Η αυτοπραγμάτωση σχετίζεται με την επίλυση των ηθικών διλημμάτων
6η ενότητα: Το ερώτημα της ευτυχίας ως το κατεξοχήν ηθικό δίλημμα
6.1 Η αριστοτελική διάκριση ευτυχίας και ευδαιμονίας
6.2 Οι περί ηδονής και επιθυμιών απόψεις των Επικουρείων
6.3 Μήπως τελικά η ευτυχία είναι μια χιμαιρική αναζήτηση;

Διδάσκων: Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δωρεάν παρακολούθηση: Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.
Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2023.

Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+EthDilemmas+2023_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

Βίντεο προώθησης: https://youtu.be/-2IsYxKCAZ4