Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΦΟΙΤΗΤΩΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Διαδικτυακά Σεμινάρια (Μάιος 2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
ΦΟΙΤΗΤΩΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ επιμορφωτικά σεμινάρια
(Μάιος 2023)

1. «Σύνδεση Σπουδών με Αγορά Εργασίας και Κοινωνία» (29-5-2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, 11:00-14:00.
2. «Τρόποι Αναβάθμισης Ποιότητας Εκπαίδευσης» (30-5-2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τρίτη 30 Μαΐου 2023, 15:00-18:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):
Προπτυχιακοί Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η πρόσκληση δεν απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.
ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν ένα ή και τα δύο σεμινάρια.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, ώρα 13.00 μ.μ. στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 ώρα 13:00 μ.μ
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/fa

Σημείωση: Η συμμετοχή των φοιτητών θα βασιστεί στη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης αίτησης (μέγιστος αριθμός θέσεων ανά σεμινάριο: 300 άτομα).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Διαδικτυακά σεμινάρια σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας στην Έρευνα (26-5, 31-5 και 1-6-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ επιμορφωτικά σεμινάρια
σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας στην ΈΡΕΥΝΑ-Έργο ΜΟΔΙΠ
(26, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2023)

1. «Δημοσιότητα και Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» (26 Μαΐου 2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών, Παρασκευή 26 Μαΐου 2023,17:00-19:00.
2. «Μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών» (31 Μαΐου 2023 και 1 Ιουνίου 2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, 10:00-13:00
και
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, 10:00-13:00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):
Μέλη ΔΕΠ, Μέλη ΕΔΙΠ, Μέλη ΕΕΠ, Μέλη ΕΤΕΠ
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, ώρα 10.00 π.μ. σε σύνδεσμο που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση (17, 23, 24 και 25 Μαΐου 2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ επιμορφωτικά σεμινάρια
σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση-Έργο ΜΟΔΙΠ
(17, 23, 24 και 25 Μαΐου 2023)

1. " Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων " (17 Μαΐου 2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, ώρα 11:00-14:00

 2. " Ηγεσία και Ακαδημαϊκή Διακυβέρνηση " (24 Μαΐου 2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, ώρα 11:00-14:00

3. "Τρόποι Αναβάθμισης Ποιότητας Εκπαίδευσης"(23 Μαΐου 2023/25 Μαΐου 2023)
Σημείωση: Το ίδιο σεμινάριο θα προσφερθεί σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες.
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν μία από τις δύο ημερομηνίες:
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τρίτη 23 Μαΐου 2023, 15:00-18:00
ή
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, 15:00-18:00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα τρία σεμινάρια):
α) Μέλη ΔΕΠ, Μέλη ΕΔΙΠ, Μέλη ΕΕΠ
β) Μέλη ΜΟΔΙΠ, και
β) Μέλη ΟΜΕΑ
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023, ώρα 13.00 μ.μ. σε σύνδεσμο που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση (17, 23, 24 και 25 Μαΐου 2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ επιμορφωτικά σεμινάρια
σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση-Έργο ΜΟΔΙΠ
(17, 23, 24 και 25 Μαΐου 2023)

1. " Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων " (17 Μαΐου 2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, ώρα 11:00-14:00

 2. " Ηγεσία και Ακαδημαϊκή Διακυβέρνηση " (24 Μαΐου 2023)
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, ώρα 11:00-14:00

3. "Τρόποι Αναβάθμισης Ποιότητας Εκπαίδευσης"(23 Μαΐου 2023/25 Μαΐου 2023)
Σημείωση: Το ίδιο σεμινάριο θα προσφερθεί σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες.
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν μία από τις δύο ημερομηνίες:
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τρίτη 23 Μαΐου 2023, 15:00-18:00
ή
Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, 15:00-18:00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα τρία σεμινάρια):
α) Μέλη ΔΕΠ,
β) Μέλη ΜΟΔΙΠ, και
β) Μέλη ΟΜΕΑ
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line σε σύνδεσμο που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist

 

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ_Μάιος-Ιούνιος 2023_BUSINESS PLANNING

 

NEOΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΜΑΪΟΣ 2023-ΙΟΥΝΙΟΣ 2023)
«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη»
Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης με Βιντεοδιαλέξεις

Aπό 8 Μαΐου 2023 έως 12 Ιουνίου 2023 θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου μας
ο ΝΕΟΣ κύκλος του Διαδικτυακού Σεμιναρίου Επιμόρφωσης με τίτλο
«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη».

Αποκλειστικά εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία με βιντεομαθήματα.
Έναρξη σεμιναρίου: 8 Μαΐου 2023
Λήξη σεμιναρίου: 12 Ιουνίου 2023

Διδάσκων: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (5 ECVET)
Σελίδα μαθήματος:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+BusinessPlan+2023_T2/about

Οδηγός σπουδών:
http://dikeppee.uoi.gr/kek/images/2023-/26-4-2023_Odigos_Spoudwn_Skalkos.pdf

Κόστος Παρακολούθησης και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: 80€
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/elearn

26 4 2023 Skalkos flyer