Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης
του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφασίζει τα κάτωθι:
1. Προκηρύσσεται δημόσια πρόσκληση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τριετή θητεία, παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου του Κέντρου.Ως Διευθυντής/ντρια Επιμόρφωσης δύναται να ορίζεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι. με εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση ή αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Ο Διευθυντής δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του.

2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Π.Ι. έως και την Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00., αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kedivim@uoi.gr.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την Αίτηση Υποψηφιότητας σε μορφή word:
ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιότητας σε μορφή word

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση πατώντας πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αριθμ. Πρωτ. 13394/Ημερ. 17-3-2023)

 

 

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2023_«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη»-Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης με Βιντεοδιαλέξεις

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2023
«BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη»

Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης με Βιντεοδιαλέξεις

Έναρξη σεμιναρίου: 13 Φεβρουαρίου 2023
Λήξη σεμιναρίου: 20 Μαρτίου 2023

Διδάσκων: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής «Διοίκησης καινοτομίας στις επιχειρήσεις τροφίμων», Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κόστος Παρακολούθησης και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: 80€
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (5 ECVET)
Σελίδα μαθήματος:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+BusinessPlan+2023_T1/about


Skalkos 20 1 2023 flyer

Σχετικά με το μάθημα
Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα.
Τέλος, για λόγους πλήρους κατανόησης του θέματος, αφενός παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (business plan – Β.Ρ.) της πλέον επιτυχημένης νεοφυούς ελληνικής επιχείρησης και αφετέρου παρουσιάζεται το πλαίσιο για την συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο του δικού του Β.Ρ. εφόσον το επιθυμεί.
Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος
Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις που επιμελούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος. Διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης.
Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, η οποία θα έχει διάρκεια μίας εβδομάδας, καλείστε να έχετε υποβάλει όλες τις εργασίες (mini project) και απαντήσεις στις ερωτήσεις quiz που απαιτούνται για τη βαθμολογησή σας.

Διδάσκων
Δημήτριος Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα: Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενότητες μαθήματος

 • 1η ενότητα: Η έννοια του Business
 • 2η ενότητα: Η έννοια του Planning
 • 3η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 1-5)
 • 4η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 6-10)
 • 5η ενότητα: Case study: Viva Wallet


Οδηγός Σπουδών Προγράμματος
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.
Δείτε τον οδηγό σπουδών του προγράμματος ΕΔΩ

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της.
 • Σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση.
 • Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.
 • Σε Συνεργάτες επιχειρήσεων.
 • Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.
 • Σε φοιτητές σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
 • Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και τη σημασία του Β.Ρ. ως την βάση για την επιτυχία κάθε προγραμματισμού στο μέλλον.
 • Να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας και προσφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Να κατανοήσουν την εξαιρετική σημασία του Β.Ρ., ως το πρώτο βήμα για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και ενασχόληση.
 • Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία νεοσύστατη επιχείρηση (σε οποιονδήποτε κλάδο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών).
 • Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία υφιστάμενη επιχείρηση που αναπτύσσεται και προγραμματίζει σωστά το μέλλον της.
 • Να κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα εάν υπάρχει πάθος, σοβαρότητα και σωστός προγραμματισμός βασισμένος σε ένα ρεαλιστικό Β.Ρ.

Επικοινωνία
e-mail: info@coursity.gr

Βίντεο μαθήματος: https://youtu.be/aLTUIz364G0

 

Νέα Πρόσκληση για συμμετοχή και μεταπτυχιακών φοιτητών_Σεμινάριο «Εκπαίδευση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ» (30/11/2022)

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ στο
Σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ»,
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022


Δικαίωμα συμμετοχής:

Μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (όχι υποψήφιοι διδάκτορες) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και την κατάθεση αιτήσεων:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/fa

Flyer 23 11 2022 metaptyxiakoi

ΝΕΟ Σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ», Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

ΝΕΟ Σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις Πρώτες Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ», Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τέταρτου έτους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Κατάθεση αιτήσεων:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on-line στον σύνδεσμο που ακολουθεί, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου (10.00 π.μ.) και θα παραμείνει ενεργός έως τις 23 Νοεμβρίου 2022 (10.00 π.μ.):
Σημειώνεται ότι η κατάθεση αίτησης είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Flyer 14 11 2022
Ημέρα και ώρα:

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 (10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.)

Αντικείμενο εκπαίδευσης:
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εισήγηση με αντικείμενο τις πρώτες βοήθειες και επίδειξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Εισηγητής σεμιναρίου:
MD PhD. Αθανάσιος Κιτσάκος, Γενικός Χειρουργός- Εντατικολόγος - Επειγοντολόγος, Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Χώρος υλοποίησης:
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Π.Τ.Δ.Ε., Α΄ όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων.

Οργάνωση:
Το σεμινάριο οργανώνουν το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.).

Πληροφορίες:
κ. Μαρία Παπαδοπούλου, Bed, MA, Διοικητική υπάλληλος, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
email: kedivim@uoi.gr
Τηλ. 26510-09141

ΝΕΟ Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης με Βιντεοδιαλέξεις «Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο" 450 ωρών (Έναρξη: 17 Οκτωβρίου 2022)

NEO ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο - 450 ωρών - με βιντεοδιαλέξεις (17 Οκτωβρίου 2022 - 18 Μαΐου 2023)

• Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία
• Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.
Έναρξη προγράμματος: 17 Οκτωβρίου 2022
Λήξη προγράμματος: 18 Μαΐου 2023
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Afisa Gkogkas 4 10 2022

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο - 450 ωρών.


Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
Περιλαμβάνει 450 ώρες επιμόρφωσης και διαρκεί 7 μήνες. Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ανάλογα με την ειδικότητά σας, παρέχεται η παρακάτω μοριοδότηση:
• 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι) - (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
• 0.5 μόρια για τα στελέχη εκπαίδευσης (υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές) - (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018) ή 1 μόριο σύμφωνα με το νόμο Κεραμέως που είναι
• 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Επιπλέον τρόποι αξιοποίησης του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
• Πιθανό κριτήριο ένταξης ή συνεκτιμώμενο ή μοριοδοτούμενο προσον σε ενδεχόμενο άνοιγμα πινάκων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
• Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) - σε ειδικότητες αντίστοιχης με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευσης.
• Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3915/192/15.04.2016 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων.
• Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας σε Δήμους, ΜΚΟ και συναφείς δομές στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου).
Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας
• Δημόσιοι Υπάλληλοι
• Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
• Στελέχη εκπαίδευσης
• Εργαζόμενους/ες ή/και σε όσους/ες επιθυμούν μελλοντικά να εργαστούν σε ΜΚΟ
• Κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
• Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ)
• Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
• 1η ενότητα: Εισαγωγικά – Εννοιολογική Αποσαφήνιση
Διδάσκοντες: Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
• 2η ενότητα: Μετακινήσεις Πληθυσμών
Διδάσκοντες: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Σ. Λίβας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) & Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
• 3η ενότητα: Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Διδάσκων: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
• 4η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Θεωρητική Προσέγγιση
Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Α. Γκότοβου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
• 5η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ρητορική του Μίσους
Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Α. Γκότοβου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
• 6η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Βέλτιστες Πρακτικές και Διδακτικές Προτάσεις
Διδάσκοντες: Κωσταντίνος Γκαραβέλας (Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ώρες επιμόρφωσης: 450 (37.5 ECVET)
Έναρξη Σεμιναρίου: 17 Οκτωβρίου 2022
Εγγραφές έως: 31 Οκτωβρίου 2022
Διάρκεια: 7 μήνες
Κόστος: 250 ευρώ (€), μείωση του κόστους 5%, 10% ή 15% (ανάλογα με την εκπτωτική κατηγορία) - καταβολή του κόστους σε 3 δόσεις
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Intercult_Imm_Sch+2022_T1/about
Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο
www.coursity.gr