Ανακοινώσεις

Σεμινάριο προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "DOCUTACKS: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων" (26-28/3/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
σε πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ με τίτλο
«Docutracks: σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων»
(26-28 Μαρτίου 2024, ώρες: 8:00-15:00)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Προϊστάμενοι/ες Διευθύνσεων (ή αντικαταστάτες/τριες)
2. Προϊστάμενοι/ες των Τμημάτων α) της Διεύθυνσης Διοικητικού, β) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, και γ) της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Δικτύων (ή αντικαταστάτες/τριες)
3. Διαχειριστές/τριες συστήματος Docutracks

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line στον παρακάτω σύνδεσμο
από Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 (ώρα 10:00 π.μ.)
μέχρι Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024 (ώρα 10.00 π.μ.):
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist

 

ΝΕΟ Πρόγραμμα «BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη» (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2024)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «BUSINESS PLANNING: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη»
(Φεβρουάριος-Μάρτιος 2024)

• Έναρξη προγράμματος: 19 Φεβρουαρίου 2024
• Λήξη προγράμματος: 26 Μαρτίου 2024
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 5 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Δημήτριος Σκάλκος, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 29 Ιανουαρίου 2024
• Λήξη εγγραφών: 26 Φεβρουαρίου 2024
• Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης της 1ης διδακτικής ενότητας
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 80 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 26 Φεβρουαρίου 2024 (έως το τέλος της 1ης διδακτικής ενότητας)

25 1 2024 Skalkos flyer

Σκοπός του προγράμματος:
Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα. Για λόγους πλήρους κατανόησης του θέματος, αφενός παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (business plan – Β.Ρ.) της πλέον επιτυχημένης νεοφυούς ελληνικής επιχείρησης και αφετέρου παρουσιάζεται το πλαίσιο για την συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο του δικού του Β.Ρ. εφόσον το επιθυμεί.

Ενότητες μαθήματος
1η ενότητα: Η έννοια του Business
2η ενότητα: Η έννοια του Planning
3η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 1-5)
4η ενότητα: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του (Βήμα 6-10)
5η ενότητα: Case study: Viva Wallet

Διδάσκων και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος
Δημήτριος Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σε ποιους απευθύνεται
• Σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της.
• Σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση.
• Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.
• Σε Συνεργάτες επιχειρήσεων.
• Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.
• Σε φοιτητές σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και τη σημασία του Β.Ρ. ως την βάση για την επιτυχία κάθε προγραμματισμού στο μέλλον.
• Να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας και προσφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Nα κατανοήσουν την εξαιρετική σημασία του Β.Ρ., ως το πρώτο βήμα για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και ενασχόληση.
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία νεοσύστατη επιχείρηση (σε οποιονδήποτε κλάδο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών).
• Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία υφιστάμενη επιχείρηση που αναπτύσσεται και προγραμματίζει σωστά το μέλλον της.
• Να κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα εάν υπάρχει πάθος, σοβαρότητα και σωστός προγραμματισμός βασισμένος σε ένα ρεαλιστικό Β.Ρ.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος, πατώντας ΕΔΩ.
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+BusinessPlan+2024_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

Promo video: https://youtu.be/aLTUIz364G0

 

ΝΕΟ_Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο» (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2024)

Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο»
(Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2024)

• Έναρξη προγράμματος: 19 Φεβρουαρίου 2024
• Λήξη προγράμματος: 20 Σεπτεμβρίου 2024
• Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS)
• Διάρκεια: 7 μήνες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά υπεύθυνος & Ακαδημαϊκά υπεύθυνος του προγράμματος: Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 29 Ιανουαρίου 2024
• Λήξη εγγραφών: 18 Φεβρουαρίου 2024
• Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ (€) – παρέχονται εκπτωτικές κατηγορίες/ καταβολή του κόστους σε 3 δόσεις
• Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης της 1ης διδακτικής ενότητας του προγράμματος
• Link φόρμας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα: https://forms.gle/iRPi4PEs6qDUMC286

26 1 2024 Gogkas flyer

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο νέος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο: «Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο» (450 ωρών). Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
• Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία
• Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός του προγράμματος:
Οι πληθυσμιακές μετακινήσεις των τελευταίων δεκαετιών ανέδειξαν ένα πρόβλημα, που δεν είχε μελετηθεί σε βάθος: τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των κοινωνιών της Ευρώπης. Παράλληλα, ανέδειξαν μια σειρά άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την αποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών (ρατσισμός, αποκλεισμός, ξενοφοβία την αναγκαιότητα γνώσης και χρήσης μοντέλων ένταξης, ενσωμάτωσης και αφομοίωσης, καθώς και το καθώς και το θέμα της σχολικής ένταξης παιδιών αλλοδαπής προέλευσης πρώτης ή δεύτερης γενιάς. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των θεμελιωδών θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών σε ζητήματα που αφορούν τους παραπάνω βασικούς τομείς προσέγγισης του ζητήματος. Μια δεύτερη επιδίωξη του σεμιναρίου αφορά την ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω σε ζητήματα διαχείρισης της ετερότητας σε κοινωνικό, αλλά -κυρίως- και σε σχολικό επίπεδο. Η ενημέρωση δεν περιορίζεται σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά μέσω παιγνιδιών προσομοίωσης δίνεται η δυνατότητα μιας περισσότερο πρακτικής προσέγγισης του ζητήματος.
Ανάλογα με την ειδικότητά σας, παρέχεται η παρακάτω μοριοδότηση:
• 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι) - (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
• 0.5 μόρια για τα στελέχη εκπαίδευσης (υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές) - (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018) ή 1 μόριο σύμφωνα με το νόμο Κεραμέως που είναι
• 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου).
Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας
• Δημόσιους Υπαλλήλους
• Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
• Στελέχη εκπαίδευσης
• Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές.
• Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω.
• Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου)

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η ενότητα: Εισαγωγικά – Εννοιολογική Αποσαφήνιση
Διδάσκοντες: Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
2η ενότητα: Μετακινήσεις Πληθυσμών
Διδάσκοντες: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Σ. Λίβας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) & Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
3η ενότητα: Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Διδάσκων: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
4η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Θεωρητική Προσέγγιση
Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Α. Γκότοβου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
5η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ρητορική του Μίσους
Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Α. Γκότοβου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
6η ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Βέλτιστες Πρακτικές και Διδακτικές Προτάσεις
Διδάσκοντες: Κωσταντίνος Γκαραβέλας (Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό σπουδών, πατώντας ΕΔΩ.
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Intercult_Imm_Sch+2024_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

 

ΝΕΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 450 ωρών: «Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Θεωρία και πράξη» (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2024)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 450 ωρών: «Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Θεωρία και πράξη»
(Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2024)

• Έναρξη προγράμματος: 19 Φεβρουαρίου 2024
• Λήξη προγράμματος: 20 Σεπτεμβρίου 2024
• Ώρες επιμόρφωσης: 450 (15 ECTS)
• Διάρκεια: 7 μήνες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά Υπεύθυνος & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος του προγράμματος: Κωσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 29 Ιανουαρίου 2024
• Λήξη εγγραφών: 18 Φεβρουαρίου 2024
• Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ (€) – παρέχονται εκπτωτικές κατηγορίες/ καταβολή του κόστους σε 3 δόσεις
• Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης της 1ης διδακτικής ενότητας του προγράμματος
• Link φόρμας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα: https://forms.gle/5N85XPcb7RZEAwkd6
26 1 2024 Gkaravelas flyer

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. o νέος κύκλος του ΕΤΗΣΙΟΥ Προγράμματος Επιμόρφωσης με τίτλο: «Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Θεωρία και πράξη». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
• Είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι Καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.
Σκοπός του προγράμματος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που άπτονται της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Παρουσιάζεται ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών δεδομένων και προβληματισμών που αφορούν στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε όλες τις ηλικίες (παιδιά και ενηλίκους) και σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας.
Ανάλογα με την ειδικότητά σας, παρέχεται η παρακάτω μοριοδότηση:
• 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι) - (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
• 1 μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές), (Νόμος 4823/2021, Άρθρο 33)
• 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
• 2 μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου). Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικούς Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογους, Δασκάλους)
• Στελέχη εκπαίδευσης
• Έλληνες/ίδες εκπαιδευτικούς που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και διδάσκουν εκεί την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη
• Όσους/ες επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με στόχο να εργαστούν σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»
• Σε εργαζόμενους/ες ή/και σε όσους/ες επιθυμούν μελλοντικά να εργαστούν σε ΜΚΟ
• Κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
• Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ) και φοιτητές σχολών Τμημάτων Φιλολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και συναφών με τα παραπάνω κλάδων
• Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω


Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
• 1η ενότητα: Εισαγωγή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα –
Διδάσκουσα: Βασιλική Τσάμη, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών
• 2η ενότητα: Παραδοσιακές και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα
Διδάσκουσες: Άννα Φτερνιάτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών & Βασιλική Τσάμη, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών
• 3η ενότητα: Θέματα γραμματισμού στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερη, ξένη γλώσσα
Διδάσκουσα: Άννα Φτερνιάτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
• 4η ενότητα: Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης, ξένης γλώσσας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
Διδάσκουσα: Αικατερίνη Φλώρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• 5η ενότητα: Η αξιολόγηση/πιστοποίηση της γλωσσομάθειας με βάση το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως (δεύτερης) ξένης γλώσσας –
Διδάσκων: Κωσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• 6η ενότητα: Σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης, ξένης γλώσσας με βάση το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο
Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Αικατερίνη Φλώρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• 7η ενότητα: Τελική εργασία
Διδάσκοντες: Κωσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Αικατερίνη Φλώρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & Άννα Φτερνιάτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών & Βασιλική Τσάμη, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών, πατώντας ΕΔΩ.
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+GrL2+2024_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

 

ΝΕΟ Πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Unity» (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2024)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Εισαγωγή στη Unity»
(Φεβρουάριος-Απρίλιος 2024)

• Έναρξη προγράμματος: 19 Φεβρουαρίου 2024
• Λήξη προγράμματος: 8 Απριλίου 2024
• Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
• Διάρκεια: 7 εβδομάδες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Ακαδημαϊκά υπεύθυνος: Βλάσιος Κασαπάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Έναρξη εγγραφών: 29 Ιανουαρίου 2024
• Λήξη εγγραφών: 11 Μαρτίου 2024 (έως το τέλος της 3ης εβδομάδας του μαθήματος)
• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
• Κόστος υποβολής αίτησης για λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης: 60 ευρώ (€)
• Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πιστοποιητικού: 8 Απριλίου 2024

25 1 24 Unity flyer

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο νέος κύκλος του Προγράμματος Επιμόρφωσης: «Εισαγωγή στη Unity». Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).

Σκοπός προγράμματος:
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή στην μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών και εφαρμογών Unity. Το μάθημα ξεκινά με την επεξήγηση βασικών εννοιών των τρισδιάστατων γραφικών, την παρουσίαση της διαδικασίας απόδοσης τρισδιάστατων γραφικών σε πραγματικό χρόνο, και την παρουσίαση της διαδικασίας εγκατάστασης της Unity. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι μέθοδοι προσομοίωσης φυσικών αλληλεπιδράσεων στη Unity, ο κύκλος ζωής των εφαρμογών που δημιουργούνται με τη συγκεκριμένη μηχανή, και οι βασικές αρχές και τα εργαλεία του οπτικού προγραμματισμού που προσφέρει η Unity. Τέλος, το μάθημα συζητά τους ενεργοποιητές και η χρήση τους, ενώ τελειώνει με την παρουσίαση της διαχείρισης ήχου και την υλοποίησης απλής διαδραστικής εφαρμογής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, απευθύνεται σε:
• Απόφοιτους/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και Επαγγελματίες στον χώρου του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Εφαρμογών και Παιχνιδιών
• Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
1η ενότητα: Απόδοση σε πραγματικό χρόνο & εγκατάσταση της Unity
2η ενότητα: Γραφική διεπαφή και διαχείριση αντικειμένων
3η ενότητα: Τρισδιάστατα γραφικά & Unity
4η ενότητα: Φυσικές αλληλεπιδράσεις στη Unity
5η ενότητα: Κύκλος ζωής εφαρμογών και οπτικός προγραμματισμός
6η ενότητα: Ενεργοποιητές στη Unity
7η ενότητα: Διαχείριση Ήχου - Υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής

Διδάσκων: Βλάσιος Κασαπάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δωρεάν παρακολούθηση: Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.
Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης: Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 8 Απριλίου 2024.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών, πατώντας ΕΔΩ.
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Unity+2024_T1/about

Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr