Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας (2, 3 και 5 Μαΐου 2023)

Στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου μας, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω δύο επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής της για τα μέλη του προσωπικού:
1. "Βασικές αρχές management και οργανωσιακή συμπεριφορά" (2 & 5 Μαΐου 2023)
α) Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, 8.30-15.00, δια ζώσης εκπαίδευση στο Αμφιθέατρο του ΔΙΚΕΠΠΕΕ "Σταύρος Νιάρχος", Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων &
β) Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, 8.30-10.30, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2. "Διοίκηση Ποιότητας" (3 & 5 Μαΐου 2023)
α) Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023, 8.30-15.00, δια ζώσης εκπαίδευση στο Αμφιθέατρο του ΔΙΚΕΠΠΕΕ "Σταύρος Νιάρχος", Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων &
β) Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, 10.30-12.30, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μέλη ΔΕΠ & Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα:
Μέλη Πρυτανείας, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι Τμημάτων, Μέλη ΜΟΔΙΠ, Μέλη ΟΜΕΑ, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διοικητικών Τμημάτων, Υπεύθυνοι Αυτοτελών Γραφείων

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τετάρτη, 26 Απριλίου, ώρα 10.00 π.μ. στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας (2, 3 και 5 Μαΐου 2023)

Στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου μας, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω δύο επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής της για τα μέλη του προσωπικού:
1. "Βασικές αρχές management και οργανωσιακή συμπεριφορά" (2 & 5 Μαΐου 2023)
α) Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, 8.30-15.00, δια ζώσης εκπαίδευση στο Αμφιθέατρο του ΔΙΚΕΠΠΕΕ "Σταύρος Νιάρχος", Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων &
β) Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, 8.30-10.30, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2. "Διοίκηση Ποιότητας" (3 & 5 Μαΐου 2023)
α) Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023, 8.30-15.00, δια ζώσης εκπαίδευση στο Αμφιθέατρο του ΔΙΚΕΠΠΕΕ "Σταύρος Νιάρχος", Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων &
β) Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, 10.30-12.30, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μέλη ΔΕΠ & Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα:
Μέλη Πρυτανείας, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι Τμημάτων, Μέλη ΜΟΔΙΠ, Μέλη ΟΜΕΑ, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διοικητικών Τμημάτων, Υπεύθυνοι Αυτοτελών Γραφείων

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τετάρτη, 26 Απριλίου, ώρα 10.00 π.μ. στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας (2, 3 και 5 Μαΐου 2023)

Στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου μας, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω δύο επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής της για τα μέλη του προσωπικού:
1. "Βασικές αρχές management και οργανωσιακή συμπεριφορά" (2 & 5 Μαΐου 2023)
α) Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, 8.30-15.00, δια ζώσης εκπαίδευση στο Αμφιθέατρο του ΔΙΚΕΠΠΕΕ "Σταύρος Νιάρχος", Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων &
β) Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, 8.30-10.30, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2. "Διοίκηση Ποιότητας" (3 & 5 Μαΐου 2023)
α) Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023, 8.30-15.00, δια ζώσης εκπαίδευση στο Αμφιθέατρο του ΔΙΚΕΠΠΕΕ "Σταύρος Νιάρχος", Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων &
β) Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, 10.30-12.30, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μέλη ΔΕΠ & Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα:
Μέλη Πρυτανείας, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι Τμημάτων, Μέλη ΜΟΔΙΠ, Μέλη ΟΜΕΑ, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διοικητικών Τμημάτων, Υπεύθυνοι Αυτοτελών Γραφείων

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τετάρτη, 26 Απριλίου, ώρα 10.00 π.μ. στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μελών προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας (2, 3 και 5 Μαΐου 2023)

Στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου μας, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω δύο επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής της για τα μέλη του προσωπικού:
1. "Βασικές αρχές management και οργανωσιακή συμπεριφορά" (2 & 5 Μαΐου 2023)
α) Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, 8.30-15.00, δια ζώσης εκπαίδευση στο Αμφιθέατρο του ΔΙΚΕΠΠΕΕ "Σταύρος Νιάρχος", Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων &
β) Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, 8.30-10.30, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2. "Διοίκηση Ποιότητας" (3 & 5 Μαΐου 2023)
α) Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023, 8.30-15.00, δια ζώσης εκπαίδευση στο Αμφιθέατρο του ΔΙΚΕΠΠΕΕ "Σταύρος Νιάρχος", Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων &
β) Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, 10.30-12.30, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μέλη ΔΕΠ & Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα:
Μέλη Πρυτανείας, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι Τμημάτων, Μέλη ΜΟΔΙΠ, Μέλη ΟΜΕΑ, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διοικητικών Τμημάτων, Υπεύθυνοι Αυτοτελών Γραφείων

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τετάρτη, 26 Απριλίου, ώρα 10.00 π.μ. στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist

 

ΜΑΪΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023: ΝΕΟ Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής 450 ωρών με Βιντεομαθήματα

NEO
ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών με Βιντεοδιαλέξεις
(Μάιος 2023 – Δεκέμβριος 2023)

• Αποκλειστικά διαδικτυακή εξαποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία
• Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης πό το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Προετοιμασία για μετέπειτα φοίτηση σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
• Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.

Flyer Eidiki 7 4 2023

Έναρξη προγράμματος: 15 Μαΐου 2023
Λήξη προγράμματος: 16 Δεκεμβρίου 2023
Εγγραφές έως: 12 Μαΐου 2023
Διάρκεια: 7 μήνες (450 ώρες)
Κόστος: 250 ευρώ (€), μείωση του κόστους 5%, 10% ή 15% (ανάλογα με την εκπτωτική κατηγορία) - καταβολή του κόστους σε 3 δόσεις

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο νέος κύκλος του ΕΤΗΣΙΟΥ Προγράμματος Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης στους Επικουρικούς Πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/elearn